Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

LINK 100 ger försäkringsbolag, biltillverkare, bärgningstjänster och leasingföretag enkel tillgång till kunskaper om körning och fordonsanvändning, medan den samtidigt gör det möjligt för dig att skapa appar till motorförare. Det här lägger grunden till nästa generation tjänster som du erbjuder dina kunder.

LINK 100 kan installeras inom sekunder och fungerar direkt ur kartongen.

Enkel installation och anslutning

LINK 100 kan installeras inom sekunder och fungerar direkt ur kartongen.

 • Komplett plug-and-play-enhet som passar i alla OBD-II-anpassade fordon.
 • Snabb Bluetooth-anslutning till alla iOS- eller Android-enheter.
 • Pålitlig datainsamling och överföring av all fordonsanvändning.
 • Loggar data i upp till 45 dagar genom internminne.

Korrekta fordons- och kördata för att ge mervärde till dina kunder genom ytterligare telematikbaserade tjänster.

Omfattande data om fordonsanvändning och körprestationer

Korrekta fordons- och kördata för att ge mervärde till dina kunder genom ytterligare telematikbaserade tjänster.

 • Tidsstämplad fordonsanvändning inklusive körd sträcka och körtimmar.
 • Körstilsdata såsom fortkörning, hård inbromsning, kurvtagning och tomgångskörning.
 • Feedback i realtid uppmuntrar till proaktiv körning för att öka säkerheten och minska bränsleförbrukningen ochkoldioxidutsläppen.
 • Felkodsdiagnos för en effektivare underhålls- och fordonsanalys.

Med Webfleet Solutions och LINK 100 kan du vara förvissad om att all information är säker och att dina kunders integritet respekteras.

Högsta nivå av dataintegritet och säkerhet.

Med Webfleet Solutions och LINK 100 kan du vara förvissad om att all information är säker och att dina kunders integritet respekteras.

 • Insamlade data är säkert lagrade i vårt datacenter.
 • Undanröjer oro kring dataintegritet genom att fungera utan GPS-teknik.
 • ISO 27001-certifiering säkerställer högsta möjliga nivå av säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.
 • Den allra senaste kryptografiska tekniken ser till att varje enhet har en unik nyckel.

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.