Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics är nu Webfleet Solutions.

LINK 105

Tilläggsenhet för bränsleinformation

Liten enhet – stor inverkan

 • Bränsleövervakning i realtid
 • Rapportering av koldioxidutsläpp
 • Rapporterar felkoder för fordons- och motordiagnostik
 • Stöd av Active Driver Feedback
 • Snabb installation till fordonets OBD-II-port
 • Fungerar i kombination med en LINK-fordonsspårningsenhet

Begär uppringning 


Infopaneler

Instrumentpanel

Se alla bränslerelaterade nyckeltal med ett ögonkast på en lättläst statistikpanel. Upptäck trender och jämför resultat för att ta reda på om du behöver agera.


Bränsleförbrukningsrapport

Bränsleförbrukningsrapport

Kartlägg bränsleförbrukningen för fordon i maskinparken och upptäck enkelt ovanliga händelser

Om bränsleförbrukningsrapporten:

 • Bränsleförbrukningsrapporten ger en detaljerad översikt över hur mycket bränsle fordonen förbrukat per dag under den valda perioden.

OptiDrive-rapport

OptiDrive-rapport

Övervaka körstilar för att tydligt se hur dina förare uppfyller kraven på säker och miljövänlig körning.

Den här rapporten innehåller:

 • Förarprestationer vad gäller bränsleförbrukning, tomgångskörning, hård körstil och fortkörning i en grafisk översikt.
 • En tydlig graf som visar förarens utveckling uttryckt i OptiDrive-variabler över tid.
 • Omfattande översikter som visar information om körsträcka, körtid och bränsleförbrukning tillsammans med OptiDrive-indikatorinformation.
 • Sorteras dagligen: bränsleförbrukning, bränsleslöseri, hård körning, fortkörning och tomgångskörning

Underhållsrapport

Fordonsunderhållsrapport

Planera och kontrollera när dina fordon kräver ytterligare underhållsarbete.

Underhållsrapporten visar en översikt över schemalagda underhållsuppgifter. Uppgifter kan vara försenade, stängda eller öppna. Uppgifternas förlopp, datumet de senast utfördes, och deras nästa schemalagda datum tillhandahålls i en tydlig översikt. Med den här informationen kan du övervaka underhållsintervallerna för fordonen i maskinparken, planera verkstadsbesök och skapa ett arkiv för underhållshistorik.


Medelanden om fordonsunderhåll

Medelanden om fordonsunderhåll

Bli varnad när dina fordon rapporterar felkoder. Få meddelanden i realtid om fordons diagnostiska felkoder (DTC) för att säkerställa att dina fordon är väl underhållna och säkra på vägarna.

Exempel på felkoder som dina fordon kan rapportera är:

 • P0115 Fel i motorkylvätskans temperaturkrets
 • P0217 Motorn överhettad
 • P0230 Fel i bränslepumpens primärkrets
 • P0620 Fel i generatorns styrkrets
 • P1181 Fel i bränsleledningssystemet, hög

Prata med en rådgivare och ta reda på hur din vagnpark kan använda LINK.