Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 COVID-19 Update.  Læs mere

Forbinder dig, dine kunder og dine chauffører

I mere end 20 år har Webfleet Solutions forbundet køretøjer i kommercielle flåder med chauffører og virksom­heder for at hjælpe med at udføre deres daglige job.  I dag bruger Webfleet Solutions den samme erfaring og teknologi til at gøre livet for førerne af personbiler lettere og mere bekvemt, mens vi fremmer mobiliteten og hjælper flådechefer med lettere at styre deres flåder og give deres kunder bedre service.  Opkob­lings­mu­lig­he­derne til bilen skabes ved enten at installere en sort kasse fra Webfleet Solutions eller genbruge den eksiste­rende forbindelse til bilen fra bilpro­du­centen.  Dataene indsamles i vores Webfleet Solutions-tjene­ste­p­latform ved hjælp af en meget sikker fremgangsmåde. Afhængigt af brugerens behov er indblikkene i data tilgæn­gelige i bruger­venlige onlinepor­taler, apps eller grænse­flader (API'er), der kan integreres i andre systemer.

Webfleet Solutions-tjene­ste­p­latform

Din virksomhed

Vælg venligst dit adgangs­punkt

tuev sued iso 27001 grayscaled:h65tuev sued iso 27001 colored:h75
ISO 27001 certi­fi­ceret
20 years webfleet grayscaled:h6520 years webfleet colored:h75
20 års WEBFLEET

Bliv ringet op


Opdag, hvordan en opkoblet bil kan gavne din virksomhed.