Connected Car

Optimer flåde­per­for­mance, maksimér kunde­til­freds­heden

Forbinder dig, dine kunder og dine chauffører

I mere end 20 år har Webfleet Solutions forbundet køretøjer i kommercielle flåder med chauffører og virksom­heder for at hjælpe med at udføre deres daglige job. I dag bruger Webfleet Solutions den samme erfaring og teknologi til at gøre livet for førerne af personbiler lettere og mere bekvemt, mens vi fremmer mobiliteten og hjælper flådechefer med lettere at styre deres flåder og give deres kunder bedre service. Opkob­lings­mu­lig­he­derne til bilen skabes ved enten at installere en sort kasse fra Webfleet Solutions eller genbruge den eksiste­rende forbindelse til bilen fra bilpro­du­centen. Dataene indsamles i vores Webfleet Solutions-tjene­ste­p­latform ved hjælp af en meget sikker fremgangsmåde. Afhængigt af brugerens behov er indblikkene i data tilgæn­gelige i bruger­venlige onlinepor­taler, apps eller grænse­flader (API'er), der kan integreres i andre systemer.

Din virksomhed

Vælg venligst dit adgangs­punkt

Vores priser og certi­fi­ce­ringer

Anmod om opkald

Opdag, hvordan Connected Car kan gavne din virksomhed