COVID-19 Update.  Få mere at vide

Connected Car til bilim­por­tører/forhand­ler­grupper

Flere indsigter. Mere loyalitet.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Det er ikke kun chauffører, der kan drage fordel af den uovertrufne effek­ti­vitet i Connected Car. Fremtiden er nu. Importører kan bruge tilsluttet teknologi til at trans­formere deres servi­ceudbud, øge salget og forbedre brand­loy­a­li­teten.

Markedet er mere krævende end nogensinde, men du kan håndtere de vigtigste udfor­dringer og få konkur­ren­ce­mæssige fordele ved hjælp af indsigter fra køretøjsdata.

Nøgle­po­ten­tiale

Proaktiv vedli­ge­hol­delse

Proaktiv vedli­ge­hol­delse fra aktuelle vedli­ge­hol­del­sesdata for køretøjer: Advar kunder på forhånd om potentielle problemer, og øg mulig­he­derne for salg af reservedele.

Kunde­service

Dine køretøjer har mulighed for at være forbundne, hvilket betyder at du kan oprette forbindelse til bilens ejer og danne en relation, også når bilen er solgt.

Skræd­dersyet vedli­ge­hol­delse

Indhent oplysninger fra aggregerede køretøjsdata for at skræddersy vedli­ge­hol­delse og forbedre fremtidige produkt­tilbud.

Nye indsigter til chauffører

Giv kunderne en verden af nye funktioner gennem apps, der giver dem hidtil usete indsigter i deres køretøjer og kørsels­per­for­mance.

Big data for store forbed­ringer

Dine beslut­ninger er kun så gode som de oplysninger, de er baseret på. Derfor muliggør vores Connected Car-tje­neste en uafbrudt strøm af data fra køretøjet til dine systemer.

Alle vigtige data, du har brug for, behandles af vores tjene­ste­p­latform, og dens åbne API giver nem integration med eksiste­rende CRM- og ERP-software, der styrker kunde­pro­filer og muliggør nye niveauer af indsigt.

NEXTFLEET

  • Omfattende, bruger­venlig funktio­na­litet, der indbefatter rappor­tering, styring af køretøjer og vedli­ge­hol­delse og meget mere.
  • Få problemfri adgang til eller integrer telema­tikdata i dine centrale backof­fi­ce-sy­stemer.
  • Intelligent, bruger­venlig grænseflade.
Læs mere om NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Apps til chauffører

  • Nyttige funktioner såsom en bilfinder, logbog og oplysninger om køretøjs­status.
  • Desuden indeholder det funktioner, der gør livet meget lettere for chauffører, såsom turdata og feedback om chaufførens performance.
Få flere oplysninger om vores apps til chauffører

Anmod om opkald

Opdag, hvordan en opkoblet bil kan gavne din virksomhed.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu