COVID-19 Update.  Få mere at vide

NEXTFLEET

Den næste generation af kombineret aktiv- og mobili­tetsad­mi­ni­stration

NEXTFLEET

Den næste generation af kombineret aktiv- og mobili­tetsad­mi­ni­stration

Vores bruger­venlige online­in­terface NEXTFLEET – som er direkte koblet til den cloud­ba­serede Webfleet Solutions-tjene­ste­p­latform – giver flåde- og mobili­tetsad­mi­ni­stra­toren bedre og mere opdateret kontrol med sine køretøjer. Blandt NEXTFLEET's funktioner kan nævnes dynamisk rappor­tering for at yde bedre kunde­service samt bedre admini­stration af aktiver, vedli­ge­hol­delse og ulykker.

Nøgle­funk­tioner

Kontrakt­styring

 • Hjælp med at forudsige køretøjers kontrakt­pe­rioder og værksteds­besøg, og giv flådechefen og/eller chaufføren besked.
 • Få adgang til opdateret information om relevante KPIer:
  • Antal kørte kilometer for køretøj (kilome­ter­tæller hentet direkte fra bilen)
  • Køretøjets tilstand (vedli­ge­hol­delses- og fejlhi­storik, repara­tioner…)
  • Kontraktens udløbsdato
  • Samlet antal kørte kilometer fra kontrakten
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vedli­ge­hol­delse af køretøjer​

 • Sørg for, at vedli­ge­hol­del­ses­ar­bejde udføres til tiden og i henhold til speci­fi­ka­tioner, ved hjælp af diagnostik for køretøjer
 • Hjælp med at minimere nedetid for køretøjer
 • Sørg for, at service planlægges korrekt baseret på nøjagtigt antal kørte kilometer og aflæsninger af kilome­ter­tæller
 • Få adgang til opdateret information om relevante KPIer:
  • Fejl i køretøj:
   Advarsler om fejl i køretøjer (baseret på oplysninger fra fejlin­di­ka­torer og advarsler på instru­ment­brættet) gør det muligt for dig hurtigt at bestille reparation ved at sende en besked til chaufføren.
  • Vedli­ge­hol­del­ses­service:
   Modtag en besked, når det er tid til, at et køretøj skal til service.
  • Vedli­ge­hol­del­ses­rap­porter:
   Få vedli­ge­hol­del­ses­rap­porter og beskeder baseret på antal kørte kilometer.

Bistand ved nedbrud

 • Under­støtter en problemfri kunde­ser­vi­ce­op­le­velse på højt niveau.
 • Holder dine køretøjer på gaden ved at gøre det muligt for dig at sikre, at vedli­ge­hol­del­ses­ar­bejde udføres til tiden og efter speci­fi­ka­tio­nerne.
 • Få adgang til opdateret information om relevante KPIer:
  • Leverer positions­op­lys­ninger til at hjælpe med tredje­part­s­service ved nedbrud.*
  • Viser, hvorfor et køretøj er brudt sammen (baseret på fejlin­di­ka­tordata).
Webfleet Solutions

Håndtering af ulykker

 • Hjælper med at minimere omkost­nin­gerne ved ulykker og eventuelle retssager, som de medfører.
 • Giver en tydelig oversigt over køretøjets historik.
 • Få adgang til opdateret information om relevante KPIer:
  • Ud over at sende umiddelbare beskeder om ulykker inkluderer softwaren også mere detaljerede oplysninger i ulykkesloggen.
  • Et 3D-acce­lero­meter måler accele­ration i alle retninger. Hvis der registreres en ulykke, gemmes specifikke data fra før og efter ulykken, så situationen kan rekon­strueres. Dette inkluderer køretøjets nøjagtige position samt hastighed, køreretning og accele­ra­tionsdata i båd frontal og sidelæns retning.
  • Hvis der sker en ulykke, vil en efter­føl­gende rapport indeholde nøjagtige oplysninger om detaljer i forbindelse med ulykken samt visning af ruten på et kort.*

NEXTFLEET.connect

 • NEXTFLEET.connect API er udviklet til at give tredje­part­s­pro­grammer og -tjenester mulighed for at integrere med WEBFLEET Telematics Service Platform (TTTSP).
 • NEXTFLEET.connect følger funktio­na­li­teten i bruger­græn­se­fladen i NEXTFLEET.
 • API'en indeholder funktioner til:
  • Admini­stration af livscy­klussen for en Connected Car på TTTSP.
  • Indlæsning af data, som er indsamlet af køretøj­st­e­le­ma­tikken.
  • Indtastning/opdatering af data vedrørende køretøjet på TTTSP, f.eks. næste servi­ce­in­terval eller køretøjets kontrak­tvilkår.
Webfleet Solutions

Se vores udvalg af Connected car-tje­nester:

Tilmeld dig og bliv forret­nings­partner.

Indtast fornavn.
Indtast efternavn.
Indtast firma.
Vælg branchetype.
Indtast dit telefon­nummer.
Indtast din e-mail-adresse.

Vi passer godt på dine personlige data. Se vores Fortro­lig­heds­po­litik for at få flere oplysninger.

1 Integration med en afhent­nings- eller vejhjælps­le­ve­randør skal leveres separat.2 Integration med en afhent­nings- eller vejhjælps­le­ve­randør skal leveres separat.
I Frankrig: Positions­op­lys­ninger kan gøres tilgæn­gelige med chaufførens tilladelse.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu