COVID-19 Update.  Få mere at vide

Connected Car til leasings­el­skaber

Smarte data. Smart mobilitet.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Det skorter ikke på udfor­dringer i leasing­branchen.

Uanset om det er i backoffice eller i kunde­rettede afdelinger, er viden essentiel, når det gælder omkost­nings­styring og styring af køretøjsak­tiver. Vi giver adgang til opdateret information, som er nøglen til effektiv forret­nings­virk­somhed, lige fra vedli­ge­hol­del­ses­plan­lægning til fjernelse af køretøjer fra flåden.

Vores cloud-ba­serede opkoblede bil giver dig, dine kunder og dine kunders chauffører opdateret indsigt i køretøjets kilome­tertal, motorstatus, vedli­ge­hol­del­ses­behov og performance.

Nøgle­po­ten­tiale

Sænk dine vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger

  • Opdateret adgang til kilome­ter­tæller og vedli­ge­hol­del­sesdata for køretøjer, så du kan forudse køretø­jernes vedli­ge­hol­del­ses­cy­klusser.
  • Under­støtter ved hjælp af forebyg­gende foran­stalt­ninger for at minimere repara­tions­om­kost­ninger og optimere brugt­vogns­værdier.

Skab bedre kunde­service

  • Værktøjer til at minimere den tid, hvor køretøjet ikke er på vejene
  • Giv dine kunder indsigt for at forbedre sikkerheden, effek­ti­vi­teten og køreper­for­mance
  • Få nøjagtige og detaljerede admini­stra­tions­op­lys­ninger til at forenkle processer

Optimer fjernelse af køretøjer fra flåden

  • Hjælper dig med hurtigere at optimere hvilke køretøjer, der skal fjernes fra flåden med vores opdaterede data fra den opkoblede bil.

Forenkling af dit backoffice

  • Hjælper med at forenkle komplekse opgaver og bistår med skatte­ad­mi­ni­stration for dine kunder.
  • Hjælper dig med at kontrollere dine forsik­rings­om­kost­ninger ved at skabe bedre forud­se­enhed om kontrak­t­af­slut­ninger.

Webfleet Solutions Connected Car bil til leasings­el­skaber

Integreres problemfrit med dine eksiste­rende backof­fi­ce-softwa­re­sy­stemer, fra aktiv­sty­rings­pro­grammer klar til brug til speci­al­pro­grammer. Skræd­dersyet indsigt via bruger­venlige softwa­re­græn­se­flader, der forbedrer arbejds­livet for dig, dine kunder og deres chauffører.

NEXTFLEET til dig

NEXTFLEET er en bruger­venlig grænseflade, der giver dig større kontrol over dine køretøjer med dynamisk rappor­tering, som sikrer forbedret kunde­service, aktiv­styring, vedli­ge­hol­delse og admini­stration.

Læs mere om NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

WEBFLEET til dine kunder

Vores flagskib inden for løsninger til flådestyring, WEBFLEET, er nu leveret til dine kunder.

  • Omfattende sæt med rapporter og læsevenlige dashboards, så du kan forbedre kunde­service og reducere omkost­ninger til brændstof, vedli­ge­hol­delse og admini­stration.
  • Hjælper med at forbedre fører­sik­ker­heden med OptiDrive 360.
Læs mere om WEBFLEET

Appsupport for chauffører

TomTom-apps giver chauffører turdata og kørestilsover­vågning samt nyttige værktøjer som f.eks. find min bil, logbogsoversigt og køretøjs­un­der­sø­gelse. Dette gør det muligt for dig og dine kunder at lave interne tilkøbs­mu­lig­heder til imple­men­tering af telematik i virksom­heden.

Få flere oplysninger om vores apps til chauffører
Webfleet Solutions

Anmod om opkald

Opdag, hvordan Connected Car kan gavne din virksomhed

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu