COVID-19 Update.  Få mere at vide

Connected Car til forsik­rings­sel­skaber

Påpasselig kørsel. Skræd­der­syede præmier.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Motor­for­sik­rings­mar­kedet for både personlige og kommercielle linjer befinder sig i en foran­dringstid. Forsik­rings­sel­skaber kan nu låse op for potentialet i Connected Car-data og få nye markeds­fø­rings-, forsik­rings- og prismu­lig­heder.

Med Webfleet Solutions cloud-ba­serede Connected Car-tje­nester kan du skabe skræd­der­syede, brugs­ba­serede forsik­rings­pro­dukter (UBI). Tilskynd dine kunder til aktivt at forbedre deres kørsel­sadfærd og dermed bidrage til at reducere trafi­ku­lykker og forsik­ringskrav samt øge din forret­nings­mæssige renta­bi­litet.

+

Nøgle­po­ten­tiale

Få bedre forsik­rings­po­licer

 • Hjælp med at optimere din strategi for vurdering af kørsels­risici bedre, og overvåg alle aspekter af køreadfærd.
 • Styrk påpasselig kørsel og reducer forsik­ringskrav.
 • F.eks. for højri­si­ko­fyldte markeds­seg­menter såsom unge førere eller førere, der for nyligt har fået kørekort.
 • Hjælper dig med at mindske svindel og undersøge ulykker hurtigere.

Giver dig mulighed for at øge kunde­loy­a­li­teten

 • Informer forsik­rings­sel­skaber eller callcentre i realtid ved hjælp af ulykkesdata.​
 • Tilbyd de bedste præmier for policer, mens du forbliver konkur­ren­ce­dygtig.
 • Hjælper med at nedsætte risikoen for tyveri i køretøjer, der er i risiko for tyveri.

Hjælper dig til at forblive konkur­ren­ce­dygtig

 • Sænk udgifterne til bugsering og få bedre vejhjælp med øjeblik­kelig rappor­tering af sammen­brudte køretøjer.
 • Start i det små, og udvid med tiden. Få økonomisk fleksi­bi­litet med vores Pay As You Grow-model.
 • Hjælper til at generere nye omsæt­nings­strømme igennem yderligere tjene­stey­delser såsom tjenester til vejhjælp, privat e-opkald (nødopkald) og b-opkald (nedbrud).

Udnyt styrken ved datadrevet forsikring

Vores Connected Car-tje­nester kan problemfrit integrere vigtige kundedata – fra indehavere af enten personlige eller kommercielle forsik­rings­po­licer – med dine backof­fi­ce-softwa­re­sy­stemer ved hjælp af vores åbne API-p­latform.

Virksom­heds­in­te­gration

 • Du kan problemfrit integrere telema­tikdata i dine centrale backof­fi­ce-sy­stemer og have adgang til alle dine kundedata på ét sted.
 • Et stort udvalg af syste­min­te­gra­torer og softwa­re­le­ve­ran­dører, der fungerer med vores API'er, som kan udvikle skræd­der­syede appli­ka­tioner til dig.
 • Saml alle chauf­førdata på ét sted og få indsigt i deres kørsel­sadfærd.
Få mere at vide om virksom­heds­in­te­gration
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Appsupport muliggør mere sikker kørsel

Giv dine kunder mere indsigt med feedback om køreadfærd og køretøjsdata. Lav din egen app med vores letan­ven­delige SDK'er og API'er, og giv:

 • Chauf­førscorer
 • Køretøjsbrug
 • Meddelelser om ulykker/nødopkald (e-opkald)
 • Opkald om nedbrud (b-opkald)
Få flere oplysninger om vores apps til chauffører

Partn­er­løs­ninger

AppDrive drevet af Webfleet Solutions

Vores branche­partnere

Anmod om opkald

Opdag, hvordan en opkoblet bil kan gavne din virksomhed.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu