Reager hurtigt.
​Eliminer nedetid.

Pålidelig vejsik­kerhed med 24/7-dækkontrol​
- WEBFLEET TPMS

Anmod om opkald

Reager hurtigt.
​Eliminer nedetid.

Pålidelig vejsik­kerhed med 24/7-dækkontrol​
- WEBFLEET TPMS

WEBFLE­ET-dæk­tryks­over­våg­nings­system (TPMS) kontrol­lerer dit dæktryk og dækkets temperatur i realtid. Med forebyg­gende dækhånd­tering bliver problemer opdaget, før de fører til dyre repara­tioner eller nedetid. Uanset hvad du trans­por­terer – passagerer eller gods – hjælper TPMS dig med at komme sikkert frem til din destination og til tiden.

Ved du?​

Dårlig dæktryks­hånd­tering kan påvirke din økonomi og sikkerhed negativt på mange måder​​

20%

af konven­tio­nelle dæk på vejen har alt for lavt tryk

+2,5%

stigning i brænd­stof­forbrug kan skyldes, at et dæk har 20 % for lavt tryk*

90%

af dækre­la­terede nedbrud skyldes sivende lækager

WEBFLEET TPMS hjælper dig med at​

Opdage problemer, inden repara­tioner eller nedetid ​er påkrævet​

​Reducere nedbrud og drifts­for­styr­relser

​Forbedre vejsik­ker­heden​

Spare brændstof

Optimere effektiv dæklevetid​​

​Øge bæredyg­tighed​en

Nøgle­funk­tioner

Livevisning af dine dæk

Se alle dine køretøjer og trailere, som er udstyret med TPMS, med seneste dæktilstand1. Hvert køretøjs- eller trailerdæk med et problem er farvekodet for at indikere alvor­lig­heden af problemet. En klar og tydelig tekst­be­skri­velse forklarer problemet.​

wf tpms tab
wf tpms notifications

Notifi­ka­tioner i realtid​

Modtag en notifi­kation med det samme, når unormale dæktryk eller tempe­ra­tur­pro­blemer registreres. Chauffører kan også vælge at få besked, når der er kritiske problemer2.​

Identificer sivende lækager

90 % af dækre­la­terede nedbrud skyldes sivende lækager. WEBFLEET TPMS hjælper dig med at opdage sivende tryklækager før chaufføren. Dette reducerer risikoen for udvikling af bekymrende lave trykni­veauer.

truck pro8475 vehicle check 02
wf desktop tpms missing sensor

Nem sensor­styring

Vores TPMS-sen­sorer er designet for at forenkle instal­lation, så du sparer timer under instal­la­tions- og erstat­nings­pro­cessen.

Sideløbende genereres vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver automatisk i tilfælde af sensorer med lavt batte­ri­niveau og manglende sensorer​.

Under­støt­telse af trailer​

Hvis både lastbil og trailer er udstyret med TPMS, får du oplysninger om trailerens senest kendte position, og hvilken lastbil der er koblet sammen med traileren.​

truck trailer tyres
wf mobile tpms tools app

TPMS Tools-app​

Vores dedikerede WEBFLEET TPMS Tools-app er designet til at blive brugt på dit værksted eller af din dækfor­handler og dermed forenkle vedli­ge­hol­delsen af TPMS-sy­stemet.

Flere køretøjsdata

WEBFLEET TPMS bruges i kombination med en enhed til sporing af køretøjer. Du modtager alle de køretøjsdata, du har brug for, herunder position, kilome­ter­tæller og meget mere, fra et enkelt interface3.

fleet manager driver 01

Sådan fungerer WEBFLEET TPMS​

Sådan fungerer WEBFLEET TPMS​

untranslated

untranslated

untranslated

untranslated


Reduceret nedetid og omkost­ninger.

Vi havde tidligere i gennemsnit tre driftsstop for hver tiende lastbil om måneden. Dette gav anledning til yderligere udgifter på 1.500 euro i form af bøder og erstatning pr. lastbil. Efter instal­lation af TPMS-sy­stemet har vi fuldstændig elimineret disse omkost­ninger.
Adam Żegocki, Brit-Pol Ltd.Læs mere
wfs advanced tyre technology

Avanceret dæktek­nologi: Hvad betyder det for din flåde?

wfs advanced tyre technology

Vores seneste e-bog dykker ned i de nye løsninger, designs og materialer, som kan optimere dæks ydeevne samt den potentielle indvirkning på bæredyg­tighed, sikkerhed og omkost­nings­ef­fek­ti­vitet

Download

Investe­ringen har tjent sig ind om seks til ni måneder

Vil du reducere risikoen for dækpro­blemer, sørge for dine chaufførers sikkerhed, og reducere dine dækom­kost­ninger? Anmod om at blive ringet op af en af vores eksperter, og find ud af, hvordan WEBFLEET TPMS hjælper dig med at opnå alt det.

* Kilde: Bridgestone (baseret på for lavt tryk på 20 %, så påvirk­ningen kan variere afhængigt af dækkets speci­fi­ka­tioner)

1 WEBFLEET TPMS under­støtter ladvogne, traktor-trai­ler-kom­bi­na­tioner, busser og rutebiler. TPMS-funk­tio­na­litet under­støttes i øjeblikket kun til trailere, når traileren bruges sammen med en trækkende traktor, der har WEBFLEET TPMS installeret

2 Chauf­førad­varsler i kabinen tilgængelig til PRO 2020/7350/8375/8475.

3 WEBFLEET TPMS er både en tjeneste og et WEBFLE­ET-a­bon­nement. Det bruges i kombination med en LINK 710/LINK 740 enhed til sporing af køretøjer til datafor­bin­delse.