Dashboard til forbedring af kommerciel mobilitet

En ugentlig rapport om udviklingen i den kommercielle trans­portak­ti­vitet i Europa og Nordamerika

Færre restrek­tioner gør at virksom­he­derne begynder at åbne op i igen i mange lande og regioner. Men hvordan vil det påvirke opsvinget for virksom­heder, industrier og økonomier? Webfleet Solutions og Geotab har kombineret og analyseret data fra 3 millioner tilsluttede køretøjer i hele Europa og Nordamerika. Resul­ta­terne giver virksom­heds­leder og regeringer mulighed for, at få viden og støtte til at komme igang med deres genop­ret­nings­planer.

Hvordan bruges Dashboard´et

Dashboardet viser aktivi­tets­ni­veauerne for EU, USA, Tyskland, Storbri­tannien, Holland, Polen, Frankrig, Italien, Spanien, Mexico og Canada. Du kan også filtrere for at se, hvordan transport, profes­sio­nelle tjenester og bygge­branchen er blevet påvirket. Vælg et land via rullemenuen, og se resultater for de enkelte regioner.

En vigtig kombineret indsats

Ved at samle Webfleet Solutions data om europæisk flåde­ak­ti­vitet og Geotabs data om norda­me­ri­kansk flåde­ak­ti­vitet, kan vi skabe et niveau af indsigt, der ellers ville være umulig.

Brug for mere information om Dashboard´et? Så kontakt os på dashboard@webfleet.com