Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Få mere at vide

LINK 105

Tilvalgsenhed med brænd­sto­fop­lys­ninger

Optimeret til

Kræver LINK 410LINK 510LINK 710.

 • Brænd­sto­fover­vågning i realtid
 • Rappor­tering om CO₂-udledning
 • Rapporterer diagno­sti­ce­rings­fejl­koder for køretøj og motor
 • Under­støt­telse af Active Driver Feedback
 • Hurtig instal­lation i køretøjets OBD-II-port
 • Fungerer sammen med en LINK-enhed til sporing af køretøjer

Dataark

890 kr.Prisen er uden moms.

Ordre

Fordele

LINK 105 er en nem og effektiv metode til at skaffe sig vigtige køretøjsdata. LINK 105 rapporterer køretøjs­op­lys­ninger som f.eks. brænd­stof­forbrug, CO2-udled­ninger og motor­fejl­koder. Med WEBFLEET får du adgang til nyttige rapporter og oversigter som beslut­nings­grundlag for videre handling.

Få en præcis oversigt over, hvordan din bilpark klarer sig i forhold til brænd­stof­forbrug

Gør det muligt for dine medar­bejdere at udvikle en mere effektiv og profes­sionel kørestil

Skær ned på brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­ud­gif­terne ved at holde øje med køretø­jernes tilstand

Imponer kunderne ved at vise dem din miljø­venlige tilgang

LINK 105 er nem at installere. Du kan helt enkelt slutte den til køretøjets standard OBD-II-port i de fleste lette erhvervs­kø­re­tøjer.*

Hvordan fungerer det?

LINK 105

LINK 105-enheden er en lille enhed, der er nem at installere i et let erhvervs­kø­retøj via køretøjets standard OBD-II-port. Den aflæser oplysninger fra køretøjets motor og rapporterer følgende oplysninger til WEBFLEET*:

 • Effektiv udnyttelse af brændstof
 • CO₂-udledning
 • RPM
 • Motor­fejl­koder
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

LINK 105- + LINK-enhed til sporing af køretøjer

 • LINK 105 er en tilfø­jel­ses­enhed til vores enheder til sporing af køretøjer - LINK 410/510. Den opretter forbindelse til LINK-en­heden til sporing af køretøjer via Bluetooth.
 • Sammen giver LINK og LINK 105 dig al den viden, du har brug for til at admini­strere en mere miljøvenlig, sikker og effektiv bilpark.
 • LINK-en­heden til sporing af køretøjer logger, hvornår, hvor og hvordan et køretøj køres.

Du bliver præsenteret for alle oplysninger via WEBFLEET. I WEBFLEET er der let oversku­elige oversigter, så du ved, hvornår du skal gribe ind. Du kan også bruge WEBFLEET’s konfi­gu­rerbare rapporter til at analysere forholdene nærmere og evt. finde muligheder for effektive forbed­ringer.

Rapporter og oversigter

Dashboard

Se alle brænd­stof­re­la­terede KPI'er med et enkelt blik på en letover­skuelig oversigt. Find tendenser og referencer for ydeevne for at finde ud af, om det er nødvendigt at skride ind.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rapport over brænd­stof­forbrug

Overvåg brænd­stof­for­bruget for din flådes køretøjer, og se nemt usædvanlige hændelser

Om rapporten om brænd­stof­forbrug:

 • Rapport om brænd­stof­forbrug indeholder en detaljeret oversigt over, hvor meget brændstof køretøjerne anvendte pr. dag i den valgte periode.

OptiDri­ve-rapport

Overvåg kørsel­sadfærd for at få et klart billede af chaufførens indsats mht. sikker og miljø­mæssigt forsvarlig kørsel.

Denne rapport indeholder:

 • Chaufførens præstation for brænd­stof­forbrug, tomgang, hårdhændet kørsel og for høj fart vises i en grafisk oversigt.
 • Et oversku­eligt diagram viser chaufførens udvikling over tid ved hjælp af OptiDri­ve-va­ri­ab­lerne.
 • Omfattende oversigter viser oplysninger om afstand, kørselstid og brænd­stof­forbrug sammen med OptiDri­ve-in­di­ka­tor­o­p­lys­ninger.
 • Sorteres daglig: brænd­stof­forbrug, spildt brændstof, hårdhændet kørsel, for høj fart og tomgang
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Rapport om vedli­ge­hol­delse af køretøj

Planlæg og kontroller, når dine køretøjer skal undergå yderligere vedli­ge­hol­del­ses­ar­bejde.

Vedli­ge­hol­del­ses­rap­porten viser en oversigt over de planlagte vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Opgaver kan være overda­terede, fuldførte eller åbne. Status for opgaver, datoen for sidste udførelse og deres næste planlagte dato vises i en klar oversigt. Vha. disse oplysninger kan du overvåge vedli­ge­hol­del­ses­in­ter­val­lerne for køretøjerne i din flåde, planlægge værksteds­besøg og oprette et arkiv med vedli­ge­hol­del­ses­hi­sto­rikken.

Meddelelser om vedli­ge­hol­delse af køretøj

Bliv advaret, når køretøjet rapporterer fejlkoder. Få besked i realtid om køretøjets diagno­sti­ce­rings­fejl­koder (DTC’er) for at sikre, at dine køretøjer er ordenligt vedli­ge­holdt og sikre under kørsel på vejen.

Følgende er eksempler på fejlkoder, som dine køretøjer kan rapportere:

 • P0115 Fejl i motor­kø­le­væ­skens tempe­ra­turkredsløb
 • P0217 Tilstand med for høj temperatur i motor
 • P0230 Fejl i brænd­stof­pumpens primære kredsløb
 • P0620 Fejl i genera­torens styre­kredsløb
 • P1181 Fejl i brænd­stof­for­sy­nings­sy­stemet, høj
Webfleet Solutions

Investe­ringen har tjent sig ind i løbet af 6 til 9 måneder

Tal med en rådgiver, og find ud af, hvordan en LINK-enhed kan gavne din flåde.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions
* LINK 105 fungerer i personbiler og lette erhvervs­kø­re­tøjer. Kontakt os for at sikre, at dine køretøjer er kompatible.* Kræver en LINK 410/510.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu