Twoje szacowane oszczęd­ności*

Nie można załadować wyników. Sprawdź adres URL wysłany w wiadomości e-mail i spróbuj jeszcze raz.
Dane nie mogą zostać załadowane w całości z powodu błędu technicznego. Skontaktuj się z nami i dołącz zrzut ekranu w załączniku. Dziękujemy!
Nie można było zapisać stanu wyświe­tlania kosztów dla każdego z pojazdów. Skontaktuj się z nami i wyślij zrzut ekranu. Dziękujemy!

Opcje

 

 

Dostosuj dane

Twoje roczne oszczęd­ności

Szacowane roczne oszczęd­ności0.00

Szacowane roczne koszty0.00


Szacowane roczne oszczęd­ności netto0.00

start saving today

Oczekiwany okres spłaty0 mies.

* Dostarczane obliczenia bazują na wprowa­dzonych wartościach oraz na indywi­du­alnych przypadkach klientów. Wyniki mogą się indywi­du­alnie różnić w zależności od firmy, a szacowana wartość oszczęd­ności zależy od sposobu wykorzy­stania tego rozwiązania. Możliwe jest również uzyskanie wzrostu produk­tyw­ności, który jednak nie zostanie uwzględ­niony w oblicze­niach.

Szczegółowa kalkulacja

Oszczęd­ności na paliwie (do 15% niższe koszty paliwa)

0.00
Jeździj jak najlepiej
Mniej korków

Oszczęd­ności na serwi­so­waniu (do 18% niższe koszty serwisu)

0.00
Zmniejsz zużycie w eksplo­atacji
Automa­tyczne zarządzanie serwisami

Oszczęd­ności na ubezpie­cze­niach (do 5% poten­cjalnych oszczęd­ności)

0.00
Mniej wypadków, niższe składki ubezpie­cze­niowe
0.00

Webfleet 

0.00

Urządzenia śledzące LINK 

0.00

Urządzenia nawigacyjne PRO

0.00

Dodatkowe urządzenie Webfleet dostar­czające danych o zużyciu paliwa

0.00

Roczne koszty sprzętu na podstawie 3-letniego okresu amortyzacji.

0.00
0.00

Szacowane oszczęd­ności

0.00

Szacowane koszty 

0.00

Oczekiwane oszczęd­ności ogółem 

0.00

Oczekiwany okres spłaty

0 mies.

Czego potrze­bujesz na początek

Aplikacja do zarządzania flotą | Program

Oprogra­mo­wanie Webfleet w chmurze na dowolnym urządzeniu

Pulpit, mapy, raporty i możliwość integracji z oprogra­mo­waniem innych firm.

link510 link105

Urządzenie LINK do śledzenia pojazdów z modułem paliwa

Montowane wewnątrz pojazdu.

pro 8375 front menu en

Driver Terminal

Umieszczane na desce rozdzielczej. Z funkcjami informacji zwrotnych dla kierowców, nawigacji i aktualnych informacji drogowych.

udostępnij lub zapisz kalkulację

i konsultację z naszymi ekspertami.