Vagnparks­han­tering för företag oavsett storlek

Webfleet är nu ett Bridgesto­ne-fö­retag

Vagnparks­han­tering för företag oavsett storlek

Webfleet är nu ett Bridgesto­ne-fö­retag

Webfleet är en av världens ledande leveran­törer av telema­tik­lös­ningar, med lösningar för vagnparks­han­tering, fordon­ste­le­matik och anslutna biltjänster.

Deras prisbelönta vagnparks­han­te­rings­lösning Webfleet används av företag oavsett storlek för att förbättra fordons­pre­standa, spara bränsle, hjälpa förarna och öka den totala effek­ti­vi­teten för vagnparken.

Dessutom tillhan­da­håller Webfleet tjänster för försäk­rings­bolag, hyres- och leasing­mark­naden, bilim­por­törer och företag som uppfyller behoven hos företag samt konsumenter.

Viktiga fördelar med vagnparks­han­tering

håll reda på var dina fordon är dygnet runt

spåra i realtid

spara upp till 20 % av bränsle- och under­hålls­kost­na­derna

genom att övervaka och analysera körstilar

enkel integrering med befintliga program- och hårdvaror

för optimering av hela din verksam­hets­process

minska restiderna och optimera rutterna

använd profes­sionell navigering med trafikinfo i realtid

förbättra tjäns­te­ni­våerna

med hjälp av dynamisk distri­bu­ering och enkel kommu­ni­kation med förarna

följ enkelt lagar och regler

genom registrering av körsträckor och arbetstid och nedladdning av färdskri­va­rin­for­mation

Hur fungerar vagnparks­han­tering?

Webfleet är en online­plattform som används till att ansluta dig och dina fordon. Du kan utöka funktio­nerna i den genom att lägga till olika telema­ti­ken­heter i fordonen och/eller Driver Termi­nal-en­heter.

Med Webfleet får du positionen för dina fordon i realtid och du kan använda det till att kommunicera direkt med dina förare och förbättra deras körstil och rutter, vilket sparar både bränsle och tid.


Molnpro­gram­varan Webfleet på valfri enhet

Dashboard, kartor, rappor­tering och integrering med tredje­parts­pro­gram­varor

LINK-for­dons­spår­nings­enhet

Installeras i dina fordon

Tillval: Driver Terminal

På instru­ment­pa­nelen i fordonen, med eller utan navige­rings­system

ttt vehicle telematics sermain

Ladda ned guiden till vagnparks­han­te­rings­lös­ningar

ttt vehicle telematics sermain

Vad är vagnparks­han­tering och vad är fördelarna med det?

Ladda ned dokumentet

Börja spara

Avkastning på investe­ringen inom 6-9 månader i genomsnitt