COVID-19 Update.  Läs mer

Ansluten bil för bilim­por­törer/bilhand­lar­grupper

Mer information. Ökad lojalitet.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Det är inte bara förarna som har fördel av en ansluten bils otroliga förmågor. Framtiden är här – importörer kan använda ansluten teknik som förändrar deras tjäns­te­er­bju­danden, ökar försälj­ningen och förbättrar varumär­kes­lo­ja­li­teten.

Marknaden är mer krävande än någonsin men du kan tackla de största föränd­ringarna och få konkur­rens­för­delar med hjälp av den information som kan hämtas ur fordonsdata.

De viktigaste potentiella fördelarna

Förebyg­gande underhåll

Förebyg­gande underhåll med hjälp av data om fordons­un­derhåll i realtid: varna kunderna i förväg om potentiella problem och öka möjlig­he­terna för försäljning av delar.

Kundservice

Dina fordon går att ansluta, vilket innebär att du har möjlighet att ansluta till bilägaren. Det gör att du kan stärka en relation även när fordonet är sålt.

Skräd­darsytt underhåll

Få fram under­rät­telser ur aggregerade fordonsdata för att skräddarsy underhållet och förbättra de framtida produk­ter­bju­dandena.

Ny information för förare

Ge kunderna en mängd nya funktioner via appar som ger dem aldrig tidigare skådad information om deras fordon och körpre­station.

Stor datamängd för stora förbätt­ringar

Ett beslut är bara så bra som den information det baseras på. Det är därför våra ansluten bil-tjänster använder sig av ett smidigt dataflöde från fordonet till dina system.

Alla de viktiga data du behöver processas av vår tjäns­te­plattform och dess öppna API tillåter enkel integration med existerande CRM- och ERP-pro­gramvara för att stärka kundpro­fi­lerna och ge ny information.

NEXTFLEET

  • Omfattande, lättanvända funktioner, inklusive rappor­tering, fordons- och under­hålls­han­tering med mera.
  • Få tillgång till eller integrera telema­tikdata smidigt med dina vanliga back office-system.
  • Smart, använ­dar­vänligt gränssnitt.
Läs mer om NEXTFLEET
Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Förarappar

  • Praktiska funktioner som hitta bilen, körjournal och information om fordons­status.
  • Det finns även funktioner som gör livet så mycket enklare för förare, som resedata och återkoppling om förar­pre­sta­tioner.
Läs mer om våra förarappar

Begär uppringning

Upptäck hur en ansluten bil kan ge ditt företag fördelar.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu