COVID-19 Update.  Läs mer

Reagera snabbt.
​Eliminera stille­stånds­tiden.

Tillför­litlig trafik­sä­kerhet med aktiv däckö­ver­vakning
- WEBFLEET TPMS

Begär uppringning

Reagera snabbt.
​Eliminera stille­stånds­tiden.

Tillför­litlig trafik­sä­kerhet med aktiv däckö­ver­vakning
- WEBFLEET TPMS

WEBFLEET övervak­nings­system för däcktryck (TPMS) kontrol­lerar däckens tryck och temperatur i realtid. Med förebyg­gande däckun­derhåll upptäcks problem innan de leder till kostsamma repara­tioner eller stille­ståndstid. Oavsett om du kör passagerare eller gods ser TPMS till att du kommer fram säkert och i tid.

Visste du det här?​

Dålig däcktrycks­han­tering kan ha negativ inverkan på verksam­hetens ekonomi och säkerhet på flera sätt

20%

av alla yrkesfordon på vägarna har för lite luft i däcken

+2,5%

högre bräns­le­för­brukning kan bli följden av att ett däck har 20 % för lågt tryck*

90%

av däckre­la­terade haverier beror på långsamt läckage

WEBFLEET TPMS hjälper dig att​

Upptäcka problem innan det krävs reparation eller stille­ståndstid

Få mindre haverier och störningar i verksam­heten

​Förbättra säkerheten på vägarna​

Spara bränsle

Optimera däckens livslängd

​Öka hållbar­heten​

Så fungerar WEBFLEET TPMS

Webfleet Solutions

Så fungerar WEBFLEET TPMS

Webfleet Solutions

untranslated

untranslated

untranslated

untranslated

Huvud­funk­tioner

Däckö­versikt i realtid

Se aktuell däckstatus för alla fordon och släp som har TPMS1. Alla däck som har ett problem är färgkodade efter allvar­lig­hetsgrad. Problemet beskrivs tydligt med en förklarande text.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Notiser i realtid

Få en notis så fort systemet upptäcker ett problem med däckens tryck eller temperatur. Föraren kan även välja att få en notis om det uppstår ett kritiskt problem2.​

Identifiera långsamt läckage

90 % av däckre­la­terade haverier beror på långsamt läckage. WEBFLEET TPMS upptäcker långsamt tryckläckage innan föraren kan göra det. Det minskar risken för att farligt lågt tryck ska uppstå.​

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Enkel sensor­han­tering

Våra TPMS-sen­sorer är enklare att installera, så du sparar flera timmar vid instal­lation och byte.

Under­hållsåt­gärder genereras automatiskt om en sensor har låg batterinivå eller saknas.​

Stöd för släp

Om både dragbilen och släpet har TPMS ser du den senast kända positionen för släpet och vilken dragbil det är kopplat till.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Appen TPMS Tools​

Vår särskilda app WEBFLEET TPMS Tools är utformad för att användas i din verkstad eller på däckverk­staden, vilket förenklar underhåll av TPMS-sy­stemet.

Mer fordonsdata

WEBFLEET TPMS används i kombination med en fordons­spår­nings­enhet. Du får alla fordonsdata du behöver, till exempel plats och mätar­ställning, i ett enda gränssnitt3.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Avancerad däckteknik: vad innebär det för din vagnpark?

Webfleet Solutions

Vår senaste e-bok gör en djupdykning i lösningar, design och material som optimerar däckpre­standa, och hur detta kan påverka din vagnparks hållbarhet, säkerhet och kostnads­ef­fek­ti­vitet.

Ladda ner guide

Avkastning på investe­ringen inom sex till nio månader

Vill du förhindra däckha­verier, hålla dina förare säkra och minska däckkost­na­derna? Be om att bli uppringd av någon av våra experter och få reda på hur WEBFLEET TPMS hjälper dig att göra det.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

* Källa: Bridgestone (baserat på 20 % för lågt tryck; påverkan kan variera beroende på däckspe­ci­fi­kation)

1 WEBFLEET TPMS kan användas för lastbilar, dragbilar med släp samt bussar. TPMS-funk­tioner kan för närvarande bara användas för släp om de är kopplade till en dragbil som har WEBFLEET TPMS.

2 Förar­var­ningar i hytten finns till PRO 2020/7350/8375/8475.​

3 WEBFLEET TPMS är en tillägg­s­tjänst till ett WEBFLE­ET-a­bon­nemang. Den används i kombination med en LINK 710-/740-fordons­spår­nings­enhet för dataan­slutning.

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu