truck small2 80

Transhut sp. z o.o.

Företaget

Ett företag med huvudkontor i Polen och ett dotterbolag i Österrike. Transhut är ett polskt företag som tillhandahåller transport- och frakttjänster både inom landet och internationellt. Verksamheten startade 1998 och är inriktad på transport av livsmedel, främst köttprodukter, inom EU och Östeuropa. För tre år sedan startade företaget ett dotterbolag i Wien – det första utanför hemlandet.

Företaget har alltid haft fokus på tillförlitlighet och punktliga leveranser. Samtidigt är Transhuts prioritet att uppnå den högsta arbetsstandarden. Alla förare har de certifikat och den medicinska dokumentation (t.ex. epidemiologisk) som krävs för att transportera snabbrörliga varor.

Utmaningen

Minska bränsleförbrukningen Företaget sökte en lösning som skulle underlätta expansionen på den europeiska marknaden genom att förkorta transporttiden, och samtidigt förbättra säkerheten och effektiviteten i vagnparken. För att optimera kostnaderna vände sig Transhut till Webfleet och har nu använt vår lösning i mer än ett och ett halvt år.

Mer nyligen använde vagnparksadministratörerna Webfleet för att verifiera om monteringen av nya bränslesparande Bridgestonedäck på ett av släpen minskade bränsleförbrukningen.

Lösningen

Köpa bränslesparande däck baserat på data från Webfleet Testet utfördes under sex månader på en uppsättning (Scania-dragbil, Schmitz-släp med kylning) som kördes av en och samma förare på likartade rutter. De första 2,5 månaderna hade släpet R168+-däck. Sedan ersattes de med den senaste modellen – Ecopia H-Trailer 002.

Vi har beslutat att en del av fordonen i vagnparken som kör långa rutter ska utrustas med den senaste däckmodellen från Bridgestone, Ecopia H-Trailer 002, för att minska vagnparkens driftkostnader. I och med att vi har implementerat Webfleet har vi kunnat höja standarden på våra tjänster och förbättra vårt anseende som transportföretag. Även förarnas effektivitet och säkerhet har förbättrats avsevärt. – säger Hubert Sosnicki, Transhuts ägare.

Sammanfattning:

  • Data från Webfleet bekräftade att bytet av däckmodell minskade bränsleförbrukningen med 3,7 %, vilket är en besparing på 1,1 liter per 100 km.
  • Transhut har beslutat att börja använda Ecopia H-Trailer 002-däck på vissa av fordonen i vagnparken som kör långa rutter.
  • Testet bekräftade att Webfleet ger värdefull information för beslutsfattande, underlättar vagnparkshanteringen och hjälper till att verifiera hur effektiva nya lösningar är.

Läs alla fallbe­skriv­ningar Läs om hur andra kunder drar nytta av Webfleet:


Visa kunders framgångs­hi­storier