Virksom­heds­in­te­gration

Integration med tredje­parters løsninger

Med Webfleet kan du arbejde smartere på tværs af hele organi­sa­tionen, ikke kun flåden. Mere samarbejde mellem afdelinger for bedre resultater.

Lad styrken ved flådedata forstærke din organi­sation. Med Webfleets åbne platform kan du tilpasse processer, så de passer til virksom­heden, eller du kan helt enkelt udnytte de eksiste­rende integra­tioner, vi tilbyder via vores partner­netværk.

Funktioner til virksom­heds­in­te­gration

Kontor­løs­ninger

Brug WEBFLEET.connect til at optimere dine admini­stra­tions­sy­stemer med nyttige data fra vejen om køretøjer, opgaver og medar­bejdere, herunder ankomst­tider, arbejds­tider, antal kørte kilometer og mere. Vores software- og hardwa­re­partnere tilbyder integration direkte fra lageret med dusinvis af dine programmer.

Kontor­løs­ninger
Løsninger til køretøjer

Løsninger til køretøjer

Vi forbinder dine køretøjer og dit kontor. Og eftersom vi allerede har etableret denne forbindelse, vil vi gerne gøre det muligt for dig at oprette forbindelse mellem andre enheder og dit kontor ved hjælp af LINK.connect. Gør det muligt for tredje­parters hardware at kommunikere med din LINK sporings­enhed via Bluetooth, så du får endnu flere data fra både inde i og uden for køretøjet, f.eks. tempe­ra­tur­sen­sorer, dæktryk, streg­ko­descanning og RFID.

Virksom­hedsapps

Med vores PRO 8-enheder digita­li­serer vi din mobile arbejds­styrkes liv samt gør det nemmere for alle at få information og være opdateret.

Men det er ikke nok. Vi vil også kunne køre dine specifikke virksom­hedsapps. Vi skabte derfor PRO.connect, som er en API, du kan bruge til at integrere apps på PRO 8 med dine egne back end-sy­stemer.

Få mere at vide om PRO 8⁠
Virksom­hedsapps

Webfleet API'er

Webfleet har tre fantastiske API'er, der kan bidrage til styrke din virksomhed.

WEBFLEET.connect

Bruges til at integrere Webfleet og dine kontor­pro­grammer.

LINK.connect

Bruges til at oprette forbindelse til tredje­parters Bluet­oo­t­h-en­heder og sende data fra marken til kontoret.

PRO.connect

Bruges til at anvende mobile apps på PRO 8 Driver Terminal til at digita­lisere alle trin i arbejds­gangen.

Udvik­lerre­s­sourcer

Se vores sider med ressourcer til udviklere, hvor du finder alt det, du skal bruge til at starte med at udvikle her og nu.

Virksom­heds­in­te­gration: Nøgle­funk­tioner og fordele

Sæt skub i dine programmer

Udnyt fordelene ved en løsning med en 100 % forbundet flåde og medar­bej­de­rad­mi­ni­stration.

Hurtig integration

Imple­mentere din løsning nemt og hurtigt.

Arbejd mere intelligent

Tilpas dine arbejds­gange, både på vejen og på kontoret.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.