Forklaring af reglerne om køretid

Flåde­che­ferne er ansvarlige for at overholde reglerne om køretid. Reglerne om køretid beskytter chauf­fø­rerne og andre trafikanter ved at sikre, at alle chauffører er i stand til at betjene køretøjer. De skaber også sund konkurrence, da ledere ikke kan tvinge chauffører til at arbejde for mange timer.

Reglerne om køretid gælder for alle trans­por­to­pe­ra­tører og lastbil­chauf­fører, der kører i store eller tunge køretøjer (HGV’er).


Hvad er EU-reglerne om køretid?

Hvad er EU-reglerne om køretid?

Køretimer kan vareriere fra område til område, så det er bedst at tjekke hos de lokale myndigheder. EU har dog nogle grund­læg­gende retnings­linjer. Her er nogle af reglerne forklaret:

Køretid:

 • Daglig kørsels­grænse
  – 9 timer, men det kan øges til 10 to gange om ugen
 • Ugelig kørsels­grænse
  – Maks. 56 timer
 • Kørsels­grænse for hver fjortende dag
  – Maks. 90 timer

Hviletid:

 • Chauffører skal øjeblik­keligt tage en pause på 45 minutter efter 4,5 timers kørsel (medmindre chaufføren vælger at holde en hvilepause i stedet).
 • Pauser kan deles i to, f.eks. i en 15-minutters pause og derefter 30 minutter. (Bemærk, at det skal være denne rækkefølge, og at chauf­fø­rerne ikke kan tage en 30-minutters pause før de 15).

Arbejdstid (inklusive kørsel)

 • Arbejdstid (inklusive kørsel) Læs mere om kollektive aftaler her.
 • Maks. 60 timers arbejdstid på en uge (når 48 timer om ugen ikke er blevet overskredet)
 • Maks. 10 timer, når natarbejde er involveret

Hvad gælder som arbejdstid?

Hvad gælder som arbejdstid?

Nedenfor er der en liste over arbejds­tids­re­la­terede aktiviteter:

 • Kørsel
 • Chauf­før­ud­dan­nelse
 • På- og aflæsning samt overvågning af disse.
 • Rengøring eller vedli­ge­hol­delse af køretøj
 • Daglige køretøj­stjek og rappor­tering
 • Admini­strativt arbejde eller lovbestemte forplig­telser såsom download af fartskri­verdata
 • Når chauffører ikke har fri rådighed over deres tid eller kender varigheden på en vente­pe­riode

Det tæller ikke som arbejdstid, når chauffører kører på arbejde hjemmefra eller holder pause eller hvilepause.

Sådan overholder man reglerne om køretid

Sådan overholder man reglerne om køretid

Digitale fartskrivere er et vigtigt værktøj til at hjælpe flådechefer med at overholde reglerne om køretid. Digitale fartskrivere indsamler forskellige typer data, herunder, men ikke begrænset til køretøjets registre­rings­nummer, førerak­ti­vitet såsom pauser og tilgæn­ge­lighed, og hændelser såsom for høj hastighed, kørsel uden kørekort og manipu­lation. Data fra digitale fartskrivere skal downloades og analyseres regel­mæssigt. For hver fører skal der downloades fartskri­verdata mindst hver 28. dag og hver 90. dag for hvert køretøj.

Se på siden om digitale fartskrivere for yderligere oplysninger om, hvordan digitale fartskrivere kan hjælpe med at overholde reglerne om køretid.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide til ledelse af dine chauffører

wfs transport drivers whitepaper

Sådan holder du dine lastbil­chauf­fører glade, sunde og produktive.

Download vores guide til ledelse af chauffører