COVID-19 Update.  Läs mer

Affärsin­teg­ration

Integrering med lösningar från tredje part

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Med WEBFLEET kan du arbeta smartare genom hela organi­sa­tionen, inte bara med vagnparken. Mer samarbete mellan avdel­ningarna ger bättre resultat.

Utnyttja kraften med vagnparksdata i organi­sa­tionen. WEBFLEET har en öppen plattform där du kan anpassa processer så att de passar ditt företag eller bara använda de befintliga integ­ra­tioner som vi erbjuder via vårt partner­nätverk.

Funktioner för affärsin­teg­ration

Ett av branschens största urval av integrerade appar

Oavsett om du vill integrera Webfleet Solutions' vagnparks­han­tering med kontoret, i fordonen eller med mobilappar så ordnar vi det.

Och om en integration inte redan finns i vårt App Center kan våra integ­ra­tions­partner hjälpa till.

App Center
Kontors­lös­ningar

Kontors­lös­ningar

Använd WEBFLEET.connect för att utöka dina back office-system med användbara data från vägarna om fordon, jobb och arbets­styrka inklusive ankomst­tider, arbetstider, körsträckor med mera. Våra samar­bets­partner för programvara och hårdvara erbjuder färdig integrering med dussintals av dina program.

Hitta en syste­min­teg­ratör

Lösningar i fordon

Vi ansluter fordonen till kontoret. Eftersom vi redan har etablerat den här anslut­ningen vill vi att du ska kunna ansluta andra enheter till kontoret med LINK.connect. Tillåt maskinvara från tredje part att kommunicera med din LINK-spår­nings­enhet via Bluetooth och fånga ytterligare data inifrån och kring fordonet, t.ex. tempe­ra­tur­sen­sorer, däcktryck, streck­kods­skanning och RFID.

Lösningar i fordon
Företagsappar

Företagsappar

Med våra PRO 8-enheter digita­li­serar vi vardagen för din mobila arbets­styrka och gör det lättare för alla att hålla sig informerade och uppdaterade.

Men vi tror inte att det räcker. Vi vill att du ska kunna köra dina specifika affärs­system också. Så vi har skapat PRO.connect. Det är en API med vilken du kan integrera appar på PRO 8 tillsammans med dina egna backen­d-system.

Läs mer om PRO 8

WEBFLEETs API:er

Webfleet Solutions har tre kraftfulla API:er som hjälper dig att stärka verksam­heten.

WEBFLEET.connect

Integrera WEBFLEET med dina kontors­program.

LINK.connect

Anslut med Bluetoot­h-en­heter från tredje part och överför data från fältet till ditt back office.

PRO.connect

Använd mobilappar på PRO 8-förar­ter­mi­nalen och digita­lisera varje steg i arbets­flödet.

Resurser för utvecklare

Gå till våra resurssidor för utvecklare och hitta allt du behöver för att börja utveckla i dag.

Affärsin­teg­ration: Viktiga funktioner och fördelar

Förstärk program

Dra nytta av en fullständigt ansluten lösning för vagnparks­han­tering och perso­nal­pla­nering.

Snabb integration

Imple­mentera din lösning snabbt och enkelt.

App Center

Få tillgång till en av branschens största uppsätt­ningar integrerade program.

Arbeta smartare

Anpassa arbets­flödet, både på vägarna och på kontoret.

Få en demo

Titta på hur WEBFLEET kan hjälpa ditt företag.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu