Affärsin­teg­ration

Integrering med lösningar från tredje part

Med Webfleet kan du arbeta smartare genom hela organi­sa­tionen, inte bara med vagnparken. Mer samarbete mellan avdel­ningarna ger bättre resultat.

Utnyttja kraften med vagnparksdata i organi­sa­tionen. Webfleet har en öppen plattform där du kan anpassa processer så att de passar ditt företag eller bara använda de befintliga integ­ra­tioner som vi erbjuder via vårt partner­nätverk.

Funktioner för affärsin­teg­ration

Kontors­lös­ningar

Använd WEBFLEET.connect för att utöka dina back office-system med användbara data från vägarna om fordon, jobb och arbets­styrka inklusive ankomst­tider, arbetstider, körsträckor med mera. Våra samar­bets­partner för programvara och hårdvara erbjuder färdig integrering med dussintals av dina program.

Kontors­lös­ningar
Lösningar i fordon

Lösningar i fordon

Vi ansluter fordonen till kontoret. Eftersom vi redan har etablerat den här anslut­ningen vill vi att du ska kunna ansluta andra enheter till kontoret med LINK.connect. Tillåt maskinvara från tredje part att kommunicera med din LINK-spår­nings­enhet via Bluetooth och fånga ytterligare data inifrån och kring fordonet, t.ex. tempe­ra­tur­sen­sorer, däcktryck, streck­kods­skanning och RFID.

Företagsappar

Med våra PRO 8-enheter digita­li­serar vi vardagen för din mobila arbets­styrka och gör det lättare för alla att hålla sig informerade och uppdaterade.

Men vi tror inte att det räcker. Vi vill att du ska kunna köra dina specifika affärs­system också. Så vi har skapat PRO.connect. Det är en API med vilken du kan integrera appar på PRO 8 tillsammans med dina egna backen­d-system.

Läs mer om PRO 8⁠
Företagsappar

Webfleets API:er

Webfleet har tre kraftfulla API:er som hjälper dig att stärka verksam­heten.

WEBFLEET.connect

Integrera Webfleet med dina kontors­program.

LINK.connect

Anslut med Bluetoot­h-en­heter från tredje part och överför data från fältet till ditt back office.

PRO.connect

Använd mobilappar på PRO 8-förar­ter­mi­nalen och digita­lisera varje steg i arbets­flödet.

Resurser för utvecklare

Gå till våra resurssidor för utvecklare och hitta allt du behöver för att börja utveckla i dag.

Affärsin­teg­ration: Viktiga funktioner och fördelar

Förstärk program

Dra nytta av en fullständigt ansluten lösning för vagnparks­han­tering och perso­nal­pla­nering.

Snabb integration

Imple­mentera din lösning snabbt och enkelt.

Arbeta smartare

Anpassa arbets­flödet, både på vägarna och på kontoret.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.