Unikalne dane na temat bezpie­czeństwa flot

wfs safety whitepaper

Europejski raport bezpie­czeństwa drogowego to zbiór unikalnych danych z przepro­wa­dzanego na zlecenie Webfleet badania dotyczącego kwestii bezpie­czeństwa we flotach komer­cyjnych i oficjalnych statystyk UE.

Zapewnia wyjątkowe informacje na temat zagrożeń bezpie­czeństwa flot komer­cyjnych oraz wgląd w następujące kwestie:

  • Obecny stan bezpie­czeństwa na drogach w Europie
  • Czynniki powodujące wypadki drogowe z udziałem pojazdów komer­cyjnych
  • Straty finansowe wynikające z kosztów napraw i ubezpie­czenia oraz straty wizerunkowe – ponoszone wskutek niebez­piecznej jazdy.
  • Procesy i technologie wykorzy­stywane przez firmy flotowe w celu poprawy bezpie­czeństwa

Pobierz e-booka już teraz 

Pobierz bezpłatnego e-booka już teraz

Chcemy być z Tobą w kontakcie

Chcie­li­byśmy pozostać z Tobą w kontakcie i nadal pomagać Ci rozwijać firmę. Nie przegap naszych warto­ściowych materiałów i informacji na następujące tematy:

  • Poradniki i raporty
  • Wydarzenia
  • Aktualności branżowe
  • Oferty specjalne i promocje na produkty