Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Informacje prawne

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Warunki ogólne

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Ta umowa licencyjna obowiązuje użytkow­ników korzy­sta­jących z:

  1. NEXTFLEET
  2. Dowolnych dokumentów inter­ne­towych i elektro­nicznych udostęp­nionych użytkow­nikowi przez firmę Webfleet Solutions w ramach usług inter­ne­towych
  3. Dowolnego oprogra­mo­wania i usług firmy Webfleet Solutions dostar­czanych w ramach usług inter­ne­towych, czy to poprzez usługi internetowe czy inne środki.zap
Umowa licencyjna

Oświad­czenie o ochronie prywatności

Te oświad­czenie o ochronie prywatności obowiązuje użytkow­ników korzy­sta­jących z NEXTFLEET.

Oświad­czenie o ochronie prywatności

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz