Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
 TomTom Telematics to teraz Webfleet Solutions.

Warunki ogólne

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA)

Ta umowa licencyjna obowiązuje użytkowników korzystających z:

  1. NEXTFLEET
  2. Dowolnych dokumentów internetowych i elektronicznych udostępnionych użytkownikowi przez firmę Webfleet Solutions w ramach usług internetowych
  3. Dowolnego oprogramowania i usług firmy Webfleet Solutions dostarczanych w ramach usług internetowych, czy to poprzez usługi internetowe czy inne środki.zap
Umowa licencyjna 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Te oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje użytkowników korzystających z NEXTFLEET.

Oświadczenie o ochronie prywatności