Wiadomości dotyczące COVID-19.  Dowiedz się więcej

Connected car — współpraca partnerska

Wspólnie można osiągnąć więcej

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Technologia Webfleet Solutions oraz platforma oparta na chmurze stanowią uzupeł­nienie oferty innowa­cyjnych rozwiązań dla samochodów typu connected car dla klientów indywi­du­alnych oraz serwisów.

Współpraca partnerska

W 2016 r. nasze nagrodzone rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET stało się dostępne dla wszystkich samochodów typu connected car marki Peugeot, Citroën i DS (należących do koncernu PSA Group) we Francji, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

W 2017 r. rozwiązanie to stało się dostępne także w Wielkiej Brytanii.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

British Vehicle Rental and Leasing Association

Dzięki konsul­tacjom z rządem i dbaniu o standardy branżowe członkowie związku dostarczają zarówno klientom indywi­du­alnym, jak i firmom bezpieczne i atrakcyjne cenowo środki transportu drogowego.

Jako główny dostawca technologii i usług firma Webfleet Solutions pomaga BVRLA świadczyć usługi konsul­tingowe mające na celu poprawę standardów branżowych.

Dowiedz się więcej o BVRLA

Integracja biznesowa

Korzystaj z otwartej integracji z usługą Webfleet Solutions oraz inter­fejsami API i narzędziami dla progra­mistów (SDK). Nasza technologia pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania dla nieogra­ni­czonej liczby branż i potrzeb biznesowych. Nie tylko obsługuje istniejące aplikacje, ale także można ją integrować z aplikacjami dedyko­wanymi klienta.

Dowiedz się więcej o integracji przed­się­biorstwa
Webfleet Solutions

Poproś o kontakt telefo­niczny

Dowiedz się, w jaki sposób technologia connected car może przynieść korzyści Twojej firmie

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Korzystasz z nieak­tu­alnej przeglą­darki

Aby korzystać z tej strony, zaktualizuj przeglą­darkę.

Aktualizuj teraz