Jak tpms pomoże twojej flocie firmowej?

Bezpie­czeństwo na drodze dzięki kontroli opon 24/7 - WEBFLEET TPMS

Jak tpms pomoże twojej flocie firmowej?

Bezpie­czeństwo na drodze dzięki kontroli opon 24/7 - WEBFLEET TPMS

System WEBFLEET TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) sprawdza ciśnienie w oponach i temperaturę w czasie rzeczy­wistym. Dzięki predyk­cyjnemu zarządzaniu oponami, problemy są wykrywane zanim doprowadzą do kosztownych napraw lub przestojów. Bez względu na to, co przewozisz — pasażerów czy ładunki — system TPMS pomoże Ci dotrzeć do celu bezpiecznie i na czas — bez przestojów w Twojej flocie.

Czy wiesz, że?

Niewłaściwe zarządzanie ciśnieniem w oponach może negatywnie wpływać na finanse i bezpie­czeństwo na wiele, różnych sposobów

20%

opon w pojazdach użytkowych na drodze jeździ ze znacząco za niskim ciśnieniem

+2,5%

większe zużycie paliwa w przypadku opon z ciśnieniem o 20% poniżej normy*

90%

awarii opon jest związanych z powolnymi wyciekami powietrza

Dzięki WEBFLEET TPMS możesz:

Wykrywać problemy, zanim konieczne będą naprawy i przestoje

Zredukować liczbę awarii i zakłóceń działal­ności

​Zwiększyć bezpie­czeństwo na drodze​

Zopty­ma­li­zować przebieg opon

Prowadzić bardziej zrówno­ważoną działalność

Kluczowe funkcje systemu monito­ro­wania ciśnienia w oponach

Stan opon na żywo

Zobacz aktualny stan opon we wszystkich pojazdach i naczepach wyposa­żonych w system TPMS1. Każda opona pojazdu lub naczepy, w której występuje problem, jest oznaczona kolorem wskazującym wagę problemu. Czytelny opis wyjaśnia problem.

Monitoring ciśnienia w oponach
TPMS dla ciężarówek flotowych

Powia­do­mienia w czasie rzeczy­wistym

Otrzymuj powia­do­mienie natychmiast po wykryciu niepra­wi­dłowego ciśnienia w oponach lub problemu z temperaturą. Można również wybrać opcję włączenia powiadomień o krytycznych problemach dla kierowców2.

Wykrywanie powolnego spadku ciśnienia

90% awarii opon jest spowo­do­wanych przez wolne ulatnianie się powietrza. WEBFLEET TPMS wykrywa powolny spadek ciśnienia, zanim kierowca to zauważy. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia niebez­piecznie niskiego poziomu ciśnienia.

TPMS dla flot samocho­dowych
Czujniki ciśnienia w autach flotowych

Łatwe zarządzanie czujnikami do pomiaru ciśnienia w oponach

Nasze czujniki TPMS zapro­jek­towano z myślą o łatwej instalacji, co pozwala zaosz­czędzić czas w procesie montażu oraz wymiany.

Zadania serwisowe są generowane automa­tycznie dla słabej baterii czujnika lub braku sygnału z czujników.

Wsparcie dla naczep

Jeśli zarówno ciągnik jak i naczepa są wyposażone w urządzenia telema­tyczne, otrzymasz pozycję naczepy i informację z którym ciągnikiem jest połączona.

Jak TPMS może obniżyć koszty floty
Optyma­li­zacja floty z TPMS

Aplikacja TPMS Tools​

Nasza dedykowana aplikacja WEBFLEET TPMS Tools​ przezna­czona jest do użytkowania w warsztatach lub przez sprzedawców opon, ułatwiając serwi­so­wanie i zarządzanie systemem TPMS.

Więcej danych o pojeździe

System WEBFLEET TPMS funkcjonuje w połączeniu z urządzeniem do monito­ro­wania pojazdów. Wszystkie potrzebne dane o pojeździe, w tym lokalizację, przebieg i wiele więcej, przeglądasz w ramach jednego interfejsu, 3.

WEBFLEET TPMS

Jak działa WEBFLEET TPMS:

WEBFLEET TPMS

Jak działa WEBFLEET TPMS:

WEBFLEET TPMS

untranslated

untranslated

untranslated

untranslated

Mniej przestojów i niższe koszty.

Mieliśmy wcześniej średnio 3 przestoje na 10 ciężarówek w okresie miesiąca. Generowało to 1500 Euro dodatkowych opłat ponoszonych z tytułu kar i odszkodowań. Teraz, po instalacji TPMS, całkowicie te koszty wyeli­mi­no­wa­liśmy.
Adam Żegocki, Brit-Pol Ltd.Przeczytaj więcej
wfs advanced tyre technology

Zaawan­sowana technologia opon: co to oznacza dla Twojej floty?

wfs advanced tyre technology

W naszym najnowszym eBooku analizujemy nowe rozwiązania, konstrukcje i materiały optyma­li­zujące osiągi opon oraz ich potencjalny wpływ na zrówno­ważony rozwój, bezpie­czeństwo i efektywność kosztową Twojej floty.

Pobierz podrecznik

Zwrot inwestycji w ciągu 6–9 miesięcy

Chcesz uniknąć awarii związanych z oponami, zwiększyć bezpie­czeństwo kierowców i obniżyć koszt eksplo­atacji opon? Zamów rozmowę z jednym z naszych ekspertów i dowiedz się, jak dzięki WEBFLEET TPMS osiągniesz te wszystkie cele.

* Źródło: Bridgestone (na podstawie ciśnienia w oponach o 20% poniżej normy; wpływ może być inny w zależności od specy­fi­kacji opon)

1 WEBFLEET TPMS obsługuje pojazdy ciężarowe, zestawy z naczepami, autobusy i autokary. Funkcja TPMS jest obecnie dostępna wyłącznie dla naczep połączonych z ciągnikiem wyposażonym w WEBFLEET TPMS.

2 Alarmy dla kierowców dostępne dla urządzeń PRO 2020/7350/8375/8475.​

3 WEBFLEET TPMS to usługa dodatkowa do subskrypcji WEBFLEET. Funkcjonuje w połączeniu z urządzeniem do monito­ro­wania pojazdów LINK 710/LINK 740 umożli­wia­jącymi przesyłanie danych.