Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Få mere at vide

Hvad er Asset Tracking?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Asset Tracking handler om at overvåge processer og holde styr på den nøjagtige placering, status, position og andre relevante oplysninger om virksom­hedens aktiver. Aktiver kan defineres afhængigt af din virksomhed og kan være alt fra udstyr og værktøjer til IT-enheder og køretøjer.

Aktiv­styring er et andet almindeligt brugt udtryk for Asset Tracking

Hvem kan anvende Asset Tracking?

Webfleet Solutions

Hvem kan anvende Asset Tracking?

Der er en lang række virksom­heder, der kan få gavn af Asset Tracking. Bygge- og entre­pre­nør­virk­som­heder kan holde styr på udstyr og tunge maskiner på tværs af bygge­pladser. Transport- og profes­sio­nelle servi­ce­virk­som­heder kan ud over lastbiler holde øje med anhængere og styre, hvordan de bliver udnyttet bedst muligt.

Sundheds­ud­bydere kan overvåge medicinsk udstyr, og uddan­nel­ses­in­sti­tu­tioner kan bruge systemet til labora­to­ri­eudstyr og på den måde sikre, at det bliver på campus.

Hvorfor er sporing af aktiver vigtigt?

Webfleet Solutions

Hvorfor er sporing af aktiver vigtigt?

Hvis du har et fuldstændigt overblik over dine aktiver, opnår du to mål: Du sparer tid, og du sparer penge. Du kan få værdifuld indsigt i, hvordan aktiver bliver brugt (hvem, hvornår, hvor, hvordan), og i vedli­ge­hol­del­ses­planer, behovet for nyt udstyr og forebyg­gelse af tyveri.

Alle disse uvurderlige oplysninger kan bruges til at analysere virksom­heden og understøtte beslut­nings­pro­cesser og dermed forbedre effek­ti­vi­teten ved at maksimere udnyt­tel­ses­graden af aktiver.

Hvordan fungerer Asset Tracking?

Webfleet Solutions

Hvordan fungerer Asset Tracking?

Der er mange muligheder for sporing af aktiver enten digitalt eller manuelt. Nogle virksom­heder foretrækker pen og papir, mens andre foretrækker at bruge Excel. Den mest effektive metode til at overvåge og spore udnyttelsen af virksom­hedens aktiver er imidlertid at benytte Asset Track­ing-software.

Nogle Asset Track­ing-løs­ninger tilbyder mobile appli­ka­tioner og værdi­mærkning, der kan scannes. Med mobil­te­le­fonen kan du spore aktiver, når du er på farten. Mærkningen hjælper dig med at identi­ficere aktiver og skabe forbindelse mellem de fysiske enheder og oplys­nin­gerne i databasen. Der er mange muligheder for mærkning, herunder stregkoder, QR-koder og RFID-mærkning. RFID-mærkning giver flådechefer mulighed for at identi­ficere chauffører og de køretøjer, de bruger.

Hvad er Asset Track­ing-software?

Webfleet Solutions

Hvad er Asset Track­ing-software?

Asset Track­ing-software benytter GPS til at afgøre aktivernes position. Systemet forbinder aktivernes placering med de oplysninger, softwaren indsamler om aktiverne.

Nogle funktioner omfatter geofencing, som anvender GPS til at definere geografiske grænser. Det er en vigtig funktion, som kan beskytte dine aktiver mod tyveri og uauto­ri­seret brug. Derudover kan sporings­funk­tioner afgøre, ikke kun hvor det aktuelle aktiv befinder sig, men også tidligere positioner for aktiver, hvilket er nyttigt i forbindelse med styring af aktiver og en bedre udnyttelse af aktiver.

Webfleet Solutions og Asset Tracking

Webfleet Solutions

Webfleet Solutions og Asset Tracking

WEBFLEET Asset Tracking giver flåde­che­ferne det fulde overblik over anhængere og aktiver, der bruger brændstof, på et bruger­venligt interface. Vedligehold dine aktivers sikkerhed, værdi og effek­ti­vitet ved hjælp af nøjagtig GPS-po­sition, rappor­tering om udnyttelse, notifi­ka­tioner om vedli­ge­hol­delse og meget mere.

Få mere at vide om, hvordan WEBFLEET Asset Tracking kan spare dig tid og penge.

Du bruger en forældet browser

Opgrader til en moderne webbrowser for at bruge dette sted.

Opdater nu