Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Raportowanie ESG: wyzwania i możliwości

Czy dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która weszła w życie w styczniu tego roku, zmienia cokolwiek w zakresie raportowania ESG? Jako dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Bridgestone EMEA z chęcią odpowiem na to pytanie.

Przybliżę również kwestię wyzwań i możliwości, jakie stwarza nowy poziom przejrzystości ujawnianych informacji wymaganych w kontekście czynników ESG.

Czym jest ESG i dlaczego jest ważne w każdej firmie?

ESG – Środowisko. Społeczna odpowiedzialność. Ład korporacyjny. (z ang. Environment Social Governance). Trzy słowa, które są synonimem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Samo ESG ewoluowało w ciągu ostatnich kilku dekad, od początkowego skupienia się na środowisku, zdrowiu i bezpieczeństwie, do znacznie bardziej holistycznej koncepcji, jaką mamy dzisiaj, która uwzględnia zarówno kwestie środowiskowe, jak i społeczne. Obecnie, wraz z pojawieniem się nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), ESG najlepiej jest traktować jako ramy sprawozdawczości korporacyjnej dotyczące wszystkich kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, obok sprawozdawczości finansowej, która wcześniej była głównym wymogiem.

Raportowanie ESG całkowicie zmieni sposób, w jaki firmy raportują kwestie zrównoważonego rozwoju, zapewniając znacznie większą przejrzystość w zakresie wpływu firmy na środowisko, a także na ludzi.

W przypadku firm takich jak Bridgestone, nowa dyrektywa będzie obowiązywać od roku 2025/26, ale planowanie i przygotowania do spełnienia nowych wymogów powinny być już na bardzo zaawansowanym etapie.

W sercu nowych wymagań znajdują się Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które wzywają do stosowania podejścia „podwójnej istotności”. Innymi słowy, firmy będą zmuszone do ujawniania informacji dotyczących szerokiego zakresu tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem z perspektywy wpływu na środowisko, a także tradycyjnej perspektywy finansowej/inwestycyjnej. Nie bez znaczenia w całej sprawie są wszystkie, niezmiernie istotne elementy składowe nowoczesnej i przyjaznej środowisku floty, takie jak: Samochody elektryczne we flocie, paliwa alternatywne, eco-driving czy monitoring spalania paliwa w samochodach firmowych.

Raportowanie ESG we flocie

Wyzwania związane z raportowaniem ESG

Dla Bridgestone oraz wielu naszych klientów i partnerów wyzwania związane z tym przedsięwzięciem są już jasne:

  • Skala i złożoność: dwanaście standardów raportowania, setki pytań, potencjalnie tysiące informacji – wszystko to będzie wymagało zupełnie nowego poziomu gromadzenia danych, analiz i wsparcia dowodowego w przypadku każdego ujawnienia. W związku z tym wymagane będą nowe procesy, narzędzia, systemy informatyczne, zasoby, inwestycje i czas, aby sprostać ogromnej liczbie wymagań nowej dyrektywy.
  • Analiza luk: nieuchronnie większość firm zidentyfikuje luki w dotychczasowych pomiarach i raportowaniu i będzie potrzebować nowej infrastruktury, aby spełnić nowe standardy. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba ewolucji całego podejścia do konkretnego obszaru zrównoważonego rozwoju – na przykład wraz z opracowaniem nowych zasad – aby w wystarczającym stopniu spełniać określone wymagania.
Webfleet Solutions

PRZEWODNIK PO CSRD

Webfleet Solutions

Pobierz krótki przewodnik po rapor­to­waniu emisji CO2 we flotach.

Pobierz BEZPŁATNY przewodnik

Możliwości w zakresie raportowania ESG

Chociaż nowy poziom raportowania ESG może wydawać się zniechęcający, w Bridgestone zdajemy sobie sprawę, że w tym nowym otoczeniu regulacyjnym ESG istnieją również możliwości, w tym:

  • Uczenie się i rozwój: zaawansowany poziom przejrzystości i wiarygodności oświadczeń i raportów w zakresie zrównoważonego rozwoju zapewni możliwość zdobywania wiedzy i doskonalenia się w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zazwyczaj zrównoważony rozwój określa się mianem „podróży”; takiej, podczas której spotyka się wiele kamieni milowych i dokonuje nowych „odkryć”. Bardziej szczegółowe i przejrzyste sprawozdania ze wszystkich etapów łańcucha działalności powinny jedynie to ułatwić.
  • Wyrównanie szans: zakres nowej sprawozdawczości (ponad 50 000 przedsiębiorstw zobowiązanych do składania sprawozdań) i dążenie do znacznie większej przejrzystości powinny zapewnić równą i uczciwą sytuację oraz pomoc w zapewnieniu, że bardziej zrównoważone przedsiębiorstwa odniosą korzyści w porównaniu z mniej zrównoważonymi przedsiębiorstwami pod względem reputacji i inwestycji.
  • Dostęp do finansowania: większa symetria informacji w ramach CSRD, umożliwiająca porównywalność pomiędzy spółkami, ułatwi przekierowanie kapitału finansowego do najlepszych w swojej klasie i osiągających najwyższe wyniki aktywów i spółek.

W świecie zrównoważonego rozwoju firmy ponoszą wspólną odpowiedzialność za współpracę na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości dla ludzi i planety. Jeśli chodzi o raportowanie ESG, istnieje realna szansa na „udowodnienie” wartości i wkładu, jaki firma wnosi w bardziej zrównoważony świat – z korzyścią dla wszystkich interesariuszy, inwestorów, klientów, partnerów i pracowników, a ostatecznie, spełnienia obietnicy służenia społeczeństwu jako całości.

Alessandro Furno
Alessandro Furno, Director of Sustainability, Bridgestone EMEA – Alessandro ma prawie 25-letnie doświadczenie w firmie Bridgestone, do której dołączył jako inżynier ds. rozwoju opon w połowie 1999 r. Przed objęciem stanowiska w dziale zrównoważonego rozwoju w 2020 r. pełnił funkcję dyrektora ds. badań podstawowych i zaawansowanej inżynierii w dziale badań i rozwoju. Jako dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Bridgestone EMEA, Alessandro zarządza niewielkim zespołem zajmującym się działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju – nadzoruje planowanie strategiczne, kompleksową koordynację i opracowywanie projektów pilotażowych, ściśle współpracując z wieloma interdyscyplinarnymi zespołami w całej firmie na rzecz globalnych celów i ram zrównoważonego rozwoju Grupy Bridgestone.

Zapisz się do newslettera Webfleet blog

Zapisz się do comiesięcznej porcji informacji i wskazówek, które pomogą Ci zwiększyć wydajność floty. Możesz wypisać się w każdej chwili.

Wpisz prawidłowy adres e-mail.
Wybierz rodzaj branzy.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Niestety, ale nie znaleziono żadnych wyników.

Ładowanie

Szukaj na blogu

Przepisy i regulacje