Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców — wyjaśnienie

Zarzą­dzający flotą są odpowie­dzialni za przestrze­ganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców zapewniają bezpie­czeństwo kierowcom i innym użytkow­nikom ruchu drogowego, gwarantując, że wszyscy kierowcy są w odpowiednio przygo­towani do prowadzenia pojazdów. Promuje to również zdrową konkurencję, ponieważ kierownicy nie mogą zmuszać kierowców do pracy w nadgo­dzinach.

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców mają zasto­so­wanie w przypadku wielu operatorów transportu daleko­bieżnego i kierowców, którzy obsługują pojazdy ciężarowe lub duże pojazdy ciężarowe.


Jakie są zasady dotyczące czasu pracy kierowców w UE?

Czas pracy kierowców w UE

Jakie są zasady dotyczące czasu pracy kierowców w UE?

Czas pracy kierowców może różnić się w zależności od regionu, dlatego najlepiej jest sprawdzić te przepisy u lokalnych władz. UE określa jednak w tym względnie pewne podstawowe wytyczne. Oto kilka zasad:

Godziny pracy kierowców:

 • Dzienny limit godzin pracy kierowców
  - 9 godzin, jednak limit ten może być zwiększony do 10 godzin dwa razy w tygodniu
 • Tygodniowy limit godzin pracy kierowców
  - maksymalnie 56 godzin
 • Dwuty­go­dniowy limit godzin pracy kierowców
  - maksymalnie 90 godzin

Przerwy w godzinach pracy kierowców:

 • Kierowca musi natychmiast zrobić 45-minutową przerwę po 4,5 godziny jazdy (chyba że zamiast tego zdecyduje się na odpoczynek).
 • Przerwy mogą być podzielone na dwie, np. jedna 15-minutowa przerwa i następne druga 30-minutowa. (Należy pamiętać, że przerwy muszą odbywać się w tej kolejności i kierowca nie może skorzystać najpierw z 30-minutowej przerwy).

Czas pracy (w tym jazda)

 • Maksymalnie średnio 48 godzin tygodniowo, jednak liczba ta może ulec zmianie w oparciu o umowę zbiorową lub pracowniczą. Więcej informacji na temat umowy pracow­niczej można znaleźć tutaj.
 • Maksymalnie 60 godzin pracy w jednym tygodniu (gdy nie przekracza się 48 godzin tygodniowo)
 • Maksymalnie 10 godzin w przypadku pracy w nocy

Co klasyfikuje się jako czas pracy?

Czym jest czas pracy kierowców

Co klasyfikuje się jako czas pracy?

Poniżej znajduje się lista działań w zakresie czasu pracy:

 • Jazda
 • Szkolenie kierowców
 • Załadunek i rozładunek, jak również monito­ro­wanie załadunku i rozładunku
 • Czyszczenie i konserwacja pojazdu
 • Codziennie kontrole pojazdu i zgłaszanie informacji
 • Praca admini­stra­cyjna lub obowiązki regulacyjne, np. pobieranie danych z tachografu
 • Kierowcy nie mogą swobodnie dysponować swoim czasem i przerwami w podróży, gdy czas ten nie jest im znany.

Czas dojazdu do pracy z domu, przerwy lub odpoczynek nie wliczają się do czasu pracy.

Jak stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy kierowców?

Przestrze­ganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców

Jak stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy kierowców?

Tachografy cyfrowe są kluczowymi narzędziami, które pomagają zarzą­dza­jącym flotą przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Tachografy cyfrowe gromadzą różnego rodzaju dane, w tym między innymi numer rejestra­cyjny pojazdu, aktywność kierowcy, np. przerwy i dostępność, oraz zdarzenia, np. przekro­czenie prędkości, prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy i manipulacje. Dane z tachografów cyfrowych należy regularnie pobierać i analizować. Dane z tachografu należy pobierać dla każdego kierowcy co najmniej co 28 dni i dla każdego pojazdu co 90 dni.

Odwiedź stronę dotyczącą tachografów cyfrowych, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak tachografy cyfrowe mogą pomóc w przestrze­ganiu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

wfs transport drivers whitepaper

Bezpłatny przewodnik o zarządzaniu kierowcami

wfs transport drivers whitepaper

Jak zadbać o zadowolenie, zdrowie i wydajność kierowców.

Pobierz nasz przewodnik