Co to jest zarządzanie flotą pojazdów?

Zarządzanie flotą pojazdów odnosi się do procesów admini­stra­cyjnych związanych z nabywaniem, utrzymaniem, organizacją i wykorzy­staniem pojazdów komer­cyjnych. Obejmuje ono również monito­ro­wanie stanu pojazdów i ich położenia geogra­ficznego w czasie rzeczy­wistym. Zarządzanie flotą pojazdów może również odnosić się do komponentów sprzętowych i oprogra­mo­wania wymaganych do skonfi­gu­ro­wania funkcji monito­ro­wania i śledzenia, które są niezbędne do prawi­dłowego zarządzania.

Dlaczego zarządzanie flotą pojazdów jest ważne?

Dlaczego zarządzanie flotą pojazdów jest ważne?

Zarządzanie flotą pojazdów stało się kluczowym elementem każdej nowoczesnej firmy, która dysponuje średnią lub dużą liczbą pojazdów użytkowych. Główną korzyścią płynącą z zarządzania flotą pojazdów jest możliwość dokładnego monito­ro­wania i anali­zo­wania floty pojazdów w każdym jej szczególe w skali makro.

Pozwala to na wprowa­dzanie wielu bardzo precy­zyjnych małych optyma­li­zacji, które mogą się sumować i prowadzić do znacznego wzrostu wydajności. Oprócz oczywistych korzyści ekono­micznych wydajne zarządzanie flotą pomaga w lepszym zrozumieniu funkcjo­no­wania floty pojazdów jako całości. Pozwala to kierownikom firmy podejmować lepsze decyzje i zapewnia większą przej­rzy­stość.

Technologia zarządzania flotą pojazdów

Technologia zarządzania flotą pojazdów

Zarządzanie flotą obejmuje szeroki wachlarz komponentów sprzętowych i oprogra­mo­wania, które są odpowie­dzialne za pomiar, rejestro­wanie, przetwa­rzanie i przesyłanie dużych ilości ważnych danych do serwera w czasie rzeczy­wistym. Komponenty te obejmują między innymi:

  • system śledzenia GPS w każdym pojeździe,
  • różne urządzenia monito­rujące do rejestro­wania prędkości, przyspie­szenia i ogólnego stanu każdego pojazdu,
  • system umożli­wiający podłączenie urządzeń do sieci komórkowej lub sateli­tarnej,
  • serwer przetwa­rzający wszystkie te dane i przesy­łający je z powrotem do podłą­czonych urządzeń i aplikacji do zarządzania flotą,
  • pakiet oprogra­mo­wania do zarządzania flotą dla użytkownika końcowego wyświe­tlający wszystkie te informacje w przejrzysty sposób.

Dzięki temu niezwykłemu połączeniu różnych technologii oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą jest w stanie wyświetlać w czasie rzeczy­wistym dane dotyczące całej floty.

Zarządzanie flotą pojazdów i skalowanie

Zarządzanie flotą pojazdów i skalowanie

Zarządzanie flotą jest coraz bardziej powszechnym elementem dla wszystkich komer­cyjnych przed­się­biorstw trans­por­towych, w tym przed­się­biorstw z branży transportu ciężarowego, lotniczego, wodnego i dostawczego. Nadaje ono ton coraz bardziej zdigi­ta­li­zo­wanemu podejściu do operacji na dużą skalę. Jednym z najcen­niej­szych aspektów zarządzania flotą pojazdów jest możliwość dopasowania go do firm o dowolnej wielkości, a wraz ze wzrostem skali zwiększa się efektywność kosztowa takiego rozwiązania.

Oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów pozwala na wizuali­zację fizycznej lokalizacji i stanu wszystkich pojazdów floty w jednym momencie. Uzyskanie informacji o konkretnym pojeździe w dowolnym momencie jest łatwe i zajmuje tylko kilka sekund. Większe firmy mogą w pełni wykorzystać rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów. Jednak również mniejsze firmy mogą znacznie poprawić swoją wydajność dzięki temu rozwiązaniu.

wfs guide to fms whitepaper

Pobierz podręcznik po rozwią­za­niach do zarządzania flotą pojazdów

wfs guide to fms whitepaper

Czym jest zarządzanie flotą pojazdów i jakie korzyści przynosi?

Pobierz dokument

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.