Hvad er sporing af køretøjer?

Systemer til sporing af køretøjer forbinder sporings­en­heder med programmer, der hjælper virksom­heder med at finde og overvåge deres køretøjer i realtid. Systemet leveres med en lang række anven­del­ses­mu­lig­heder for virksom­heder inden for vognmands­for­retning, luftfart, sejlads og levering blot for at nævne nogle brancher.
Alle store europæiske virksom­heder inden for erhvervs­kørsel bruger nu en eller anden form for sporing af køretøjer i deres virksom­heder. Denne artikel ser på, hvordan teknologien fungerer, og hvorfor den er så udbredt blandt erhvervs­flåder.

Hvordan fungerer sporing af køretøjer?

Hvordan fungerer sporing af køretøjer?

Hvordan fungerer sporing af køretøjer?

Teknologien bag sporing af køretøjer er faktisk ret enkel. Ved hjælp af GPS viser køretøjets sporings­system altid enhedens aktuelle position. Disse data overføres enten via et mobil­netværk eller et satel­lit­netværk til en fjernserver. De behandles derefter og gøres tilgæn­gelige for software og programmer til sporing af køretøjer.

Hele processen tager kun nogle få milli­se­kunder, hvilket sikrer konstant opdaterede data om position i realtid for alle køretøjer i flåden. Sporing af køretøjer er ofte en enkelt komponent i et mere omfattende telema­tik­system, der indsamler andre typer af data fra dine køretøjer, f.eks. deres tilstand, hastighed og accele­ration. Alle disse data kan senere bruges til at træffe kvali­fi­cerede beslut­ninger om flådestyring.

Software til sporing af køretøjer

Software til sporing af køretøjer

Software til sporing af køretøjer

Hardwa­residen af sporing af køretøjer er så enkel og kompakt, at den kan installeres i personlige ejendele som f.eks. tegnebøger og tasker. Det, der virkelig adskiller de forskellige løsninger til sporing af køretøjer på markedet, er imidlertid det servi­ce­niveau og den software, de tilbyder.

Softwaren kan enten spore et enkelt køretøj, en hel flåde eller være en komplet softwa­re­pakke til flådestyring, der indsamler og præsentere et omfattende udvalg af diagno­stiske data sammen med køretø­jernes geografiske position. Omfanget er derfor en af de vigtigste faktorer i valget af en passende løsning til sporing af køretøjer til din virksomhed.

De vigtigste formål med sporing af køretøjer

De vigtigste formål med sporing af køretøjer

De vigtigste formål med sporing af køretøjer

Sporing af køretøjer er blevet en vigtig del af mange kommercielle køretøjs­flåder – af mange gode grunde. Her er nogle af de vigtigste formål med sporing af køretøjer for virksom­heds­flåder.

  • Det giver mulighed for lettere at optimere ruter og tidsplaner for derved at øge flådens samlede effek­ti­vitet.
  • Det er med til at sikre en flåde, så en virksomhed kan reagere hurtigt, hvis et køretøj befinder sig på en position, hvor det ikke burde være.
  • Det giver en større gennem­sig­tighed over for forret­nings­partnere, da det er muligt at vise, hvor alle varer, der bliver trans­por­teret af flåden, befinder sig.

Sporing af køretøjer giver en bedre forståelse af flådens indre mekanismer. Den har også mange fordele, der kan føre til betydelige omkost­nings­re­duk­tioner i hele virksom­heden.