Czym jest monito­ro­wanie zasobów?

Monito­ro­wanie zasobów można określić jako proces monito­ro­wania dokładnej lokalizacji, statusu, pozycji i innych ważnych informacji... Definicja zasobów różni się w zależności od profilu firmy – może to być wszystko, od sprzętu i narzędzi po urządzenia IT i pojazdy.

Zarządzanie zasobami to kolejny powszechnie używany termin dotyczący monito­ro­wania zasobów.

Kto może używać funkcji monito­ro­wania zasobów?

Kto może używać funkcji monito­ro­wania zasobów?

Monito­ro­wanie zasobów może być przydatne dla wielu rodzajów firm. Firmy budowlane mogą monitorować sprzęt i maszyny na różnych placach budowy. Firmy trans­portowe i usługowe mogą monitorować przyczepy powiązane z pojazdami ciężarowymi oraz zarządzać sposobem ich wykorzy­sty­wania.

Firmy z sektora opieki zdrowotnej mogą monitorować sprzęt medyczny, a instytucje edukacyjne — sprzęt labora­to­ryjny, aby mieć pewność, że pozostaje on na terenie kampusu.

Dlaczego monito­ro­wanie zasobów jest ważne?

Dlaczego monito­ro­wanie zasobów jest ważne?

Pełny wgląd w zasoby pozwala zaosz­czędzić pieniądze i czas. Możesz uzyskać wartościowe informacje na temat wykorzy­sty­wania zasobów (kto z nich korzysta, kiedy, gdzie, w jaki sposób), zapla­no­wanych przeglądów, potrzeb zakupienia nowego sprzętu oraz ochrony przed kradzieżą.

Wszystkie te cenne dane można wykorzystać do analizy operacji firmy oraz podej­mo­wania świadomych decyzji, co w efekcie pozwala zwiększyć wydajność poprzez maksymalne wykorzy­stanie zasobów.

Jak działa monito­ro­wanie zasobów?

Jak działa monito­ro­wanie zasobów?

Istnieje wiele metod monito­ro­wania zasobów – zarówno cyfrowych, jak i ręcznych. Niektóre firmy wolą pozostać przy papierze i długopisie, podczas gdy w innych chętniej korzysta się z Excela. Jednak najbardziej wydajną i skuteczną metodą monito­ro­wania zasobów i śledzenia ich wykorzy­stania jest robienie tego za pomocą oprogra­mo­wania do monito­ro­wania zasobów.

Niektóre rozwiązania do monito­ro­wania zasobów obejmują aplikacje na urządzenia mobilne i skanowalne etykiety do umiesz­czania na zasobach. Aplikacje na urządzenia mobilne umożliwiają łatwe monito­ro­wanie zasobów poza miejscem pracy. Etykiety natomiast umożliwiają identy­fi­kację i powiązanie fizycznych elementów z odpowia­da­jącymi im infor­ma­cjami w bazie danych. Dostępnych jest wiele opcji oznaczania, takich jak kody kreskowe, kody QR oraz etykiety RFID. Etykiety RFID umożliwiają kierow­nikowi floty identy­fi­kację kierowców oraz pojazdów, z których korzystają.

Czym jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów?

Czym jest oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów?

Oprogra­mo­wanie do monito­ro­wania zasobów wykorzy­stuje sygnał GPS do określenia pozycji zasobów - w sposób analogiczny, jak przy monitoringu pojazdów GPS. Łączy pozycję zasobów z oprogra­mo­waniem, które gromadzi informacje o danym zasobie.

Niektóre funkcje działają w oparciu o technologię geofencingu, która wykorzy­stuje sygnał GPS do określenia granic geogra­ficznych. Jest to istotna funkcja, która może ochronić zasoby przed kradzieżą lub nieau­to­ry­zo­wanym użyciem. Oprócz tego funkcje śledzenia i lokali­zo­wania mogą też określić bieżącą lub wcześniejszą pozycję danego zasobu, co czyni je przydatnym narzędziem do zarządzania flotą i optyma­li­zacji wykorzy­stania zasobów.

Webfleet i monito­ro­wanie zasobów

Webfleet i monito­ro­wanie zasobów

Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet zapewnia kierow­nikowi floty pełny wgląd w informacje o przyczepach i zasobach z napędem w ramach przej­rzy­stego interfejsu. Zadbaj o bezpie­czeństwo, wartość i wydajność zasobów dzięki dokładnemu określaniu pozycji GPS, raportom o wykorzy­staniu, powia­do­mie­niach o przeglądzie i innym funkcjom.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak Monito­ro­wanie zasobów w Webfleet może pomóc Ci zaosz­czędzić czas i pieniądze.