Hvad er en digital fartskriver?

Digitale fartskrivere er enheder, der automatisk registrerer aktivitet som tid, hastighed og afstand for chaufførens tur. Enheden er monteret på dine køretøjer og sporer køretøjet, så snart det er i bevægelse. Digitale fartskrivere registrerer en række køretøjs- og chauf­førdata, og det er afgørende for at overholde køretids­be­stem­mel­serne.

Digitale fartskrivere automa­ti­serer compliance for flådechefer. Virksom­heder, der ikke overholder køretids­be­stem­mel­serne, risikerer bøder eller i ekstreme tilfælde fængsel. Under visse omstæn­dig­heder, såsom gentagne lovover­træ­delser, kan man miste tilladelsen til at drive virksomhed.


Hvornår begyndte man at bruge digitale fartskrivere?

Hvornår begyndte man at bruge digitale fartskrivere?

Hvornår begyndte man at bruge digitale fartskrivere?

Fartskrivere er ikke en ny opfindelse, og de første analoge enheder har været i brug siden 1950'erne. Nu skal alle godkendte køretøjer, der er produceret i EU siden 2005, have en digital fartskriver.

Siden juni 2019 kræver lovgiv­ningen for fartskrivere imidlertid, at alle nye køretøjer skal have en smart fartskriver. Smarte fartskrivere har forbedrede funktioner såsom forbedret sikkerhed, effek­ti­vitet og åbent interface til yderligere services. De hjælper dig også med at forenkle inspek­tions­pro­cessen med et dedikeret kommu­ni­ka­tions­system med kort rækkevidde.

Hvordan fungerer digitale fartskrivere?

Hvordan fungerer digitale fartskrivere?

Hvordan fungerer digitale fartskrivere?

Digitale fartskrivere beskytter chauf­fø­rernes sikkerhed og andre trafikanter ved at sikre, at alle chauffører er i stand til at betjene køretøjer. De skaber også sund konkurrence, da ledere ikke kan tvinge chauffører til at arbejde for mange timer.

Digitale fartskrivere registrerer alle køretøjs- og chauf­førdata på både den interne hukommelse såvel som på chaufførens ID-kort. Fartskri­veren består af tre forskellige dele til dokumen­tation af disse data: fartskri­verkort, bevægel­ses­sen­sorer og en køretøj­senhed.

Digitale fartskrivere indsamler forskellige typer data, herunder, men ikke begrænset til køretøjets registre­rings­nummer, førerak­ti­vitet såsom pauser og tilgæn­ge­lighed, og hændelser såsom for høj hastighed, kørsel uden kørekort og manipu­lation. Data fra digitale fartskrivere skal downloades og analyseres regel­mæssigt. For hver fører skal der downloades fartskri­verdata mindst hver 28. dag og hver 90. dag for hvert køretøj.


Digital fartskri­ver-software

Digital fartskri­ver-software hjælper flåde­ad­mi­ni­stra­torer med at reducere det admini­strative arbejde med automatiske downloads. Manuel download af fartskri­verdata kan være tidskræ­vende og tage tid fra kerne­for­ret­ningen. Vores løsning, Webfleet Tachograph Manager, er en pålidelig alt-i-en-løsning, der forenkler downloads af den digitale fartskriver.

Tachograph Manager hjælper dig med at downloade, analysere og arkivere dine fartskri­verdata. Ved automatisk at downloade data kan du maksimere produk­ti­vi­teten og overholde dine deadlines. Derudover har du adgang til og synlighed for chauffør- og køretøjsdata, så du kan overholde køretids­be­stem­mel­serne. Og vores løsning holder alle dine data sikre på ét sted.

Er du inter­es­seret i hvordan Tachograph Manager kan hjælpe dig? Mere information om vores digitale fartskri­ver­løsning

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide til ledelse af dine chauffører

wfs transport drivers whitepaper

Sådan holder du dine lastbil­chauf­fører glade, sunde og produktive.

Download vores guide til ledelse af chauffører