Vad är en digital färdskrivare?

Digitala färdskrivare är enheter som automatiskt registrerar exempelvis tid, hastighet och sträcka för förarens resa. Enheten är monterad i dina fordon och spårar fordonet när det är i rörelse. Digitala färdskrivare registrerar olika slags fordons- och förardata, vilket är avgörande för att efterleva reglerna för körtid.

Digitala färdskrivare hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att automa­tisera regel­ef­ter­lev­naden. Företag som bryter mot reglerna för körtid riskerar böter eller, i extremfall, fängel­se­straff. Dessutom kan licenser dras in under vissa omstän­dig­heter, som upprepade förseelser.


När började digitala färdskrivare användas?

När började digitala färdskrivare användas?

Färdskrivare är inget nytt påfund; de första analoga enheterna började användas i slutet av 1950-talet. Sedan 2005 måste alla utpekade fordon som tillverkas inom EU ha en digital färdskrivare.

Sedan juni 2019 är det även krav på att alla nya fordon ska ha en smart färdskrivare. Smarta färdskrivare har utökade funktioner som förbättrad säkerhet och effek­ti­vitet och ett öppet gränssnitt för ytterligare tjänster. De kan dessutom hjälpa dig att förenkla inspek­tions­pro­cessen med ett särskilt kommu­ni­ka­tions­system för korta avstånd.

Hur fungerar digitala färdskrivare?

Hur fungerar digitala färdskrivare?

Digitala färdskrivare skyddar säkerheten för förarna och andra trafikanter genom att säkerställa att alla förare är i lämpligt skick för att köra. De främjar även nyttig konkurrens eftersom chefer inte kan tvinga förarna att jobba för många timmar.

Digitala färdskrivare registrerar fordons- och förardata både i intern­minnet och på förarkortet. De består av tre delar för att dokumentera dessa data: färdskrivarkort, rörel­se­sen­sorer och en fordon­senhet.

Digitala färdskrivare samlar in olika typer av data, bland annat fordonets registre­rings­nummer, förarak­ti­vitet som raster och tillgäng­lighet och händelser som fortkörning, att köra utan förarkort och manipu­lering. Data från digitala färdskrivare måste laddas ned och analyseras regelbundet. Ladda ned färdskri­vardata minst var 28:e dag för varje förare och var 90:e dag för varje fordon.


Programvara för digitala färdskrivare

Programvara för digitala färdskrivare hjälper vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer att minska administ­ra­tionen med automatisk nedladdning. Manuell nedladdning av färdskri­vardata kan vara tidskrä­vande och gå ut över kärnverk­sam­heten. Vår WEBFLEET Tachograph Manager är en tillför­litlig allt-i-ett-lösning som förenklar nedladdning av data från digitala färdskrivare.

Med hjälp av Tachograph Manager kan du ladda ned, analysera och arkivera data från färdskri­varen. Genom att ladda ned data automatiskt kan du maximera produk­ti­vi­teten och hålla alla deadlines. Du får även tillgång till förar- och fordonsdata i en tydlig översikt så att du kan följa arbets­tids­reg­lerna för dina förare. Vår lösning ger säker förvaring av alla dina data på ett enda ställe.

Vill du veta hur Tachograph Manager kan hjälpa dig? Mer information om vår digitala färdskrivare

wfs transport drivers whitepaper

Gratis guide till förar­han­tering

wfs transport drivers whitepaper

Hur du håller dina lastbils­förare glada, friska och produktiva.

Ladda ner vår guide till förar­han­tering