Vad är fordons­spårning?

Fordons­spår­nings­system kopplar samman spårnings­en­heter med program för att hjälpa företag att lokalisera och bevaka sina fordon i realtid. Detta innefattar en mängd använd­nings­om­råden för företag inom lastbilar, flyg, fartyg och leverans, bland många andra branscher.
Alla storskaliga kommer­siella fordons­verk­sam­heter i Europa använder nu någon form av fordons­spårning i realtid inom sin verksamhet. Den här artikeln tar upp hur den här teknologin fungerar och varför den är så utbredd i kommer­siella vagnparker.

Hur fungerar fordons­spårning?

Hur fungerar fordons­spårning?

Teknologin bakom fordons­spårning är faktiskt rätt enkel. Med hjälp av GPS kan fordons­spår­nings­sy­stemet när som helst med exakthet lokalisera en enhets aktuella position. Dessa data överförs via antingen mobilt nätverk eller satel­lit­nätverk till en fjärrserver. De behandlas sedan och görs tillgängliga för fordons­spår­ningens programvara och program.

Hela processen tar bara några milli­se­kunder, vilket garanterar konstant uppdatering av platsdata i realtid för alla fordon i vagnparken. Fordons­spårning är ofta en komponent i ett mer omfattande telema­tik­system och samlar in andra typer av data från dina fordon, som skick, hastighet och accele­ration. Alla dessa data kan senare användas för att fatta informerade beslut gällande vagnparks­han­te­ringen.

Programvara för fordons­spårning

Programvara för fordons­spårning

Fordons­spår­ningens hårdvara är så enkel och kompakt att den kan placeras i personliga tillhö­rig­heter som plånböcker, väskor eller på husdjur. Det som verkligen skiljer de olika fordons­spår­nings­lös­ningarna på marknaden åt är den servicenivå och programvara som erbjuds.

Denna programvara kan antingen spåra ett enskilt fordon av ditt nätverk, en hel vagnpark eller vara en fullständig programsvit för vagnparks­han­tering som samlar in och presenterar en stor mängd diagnostikdata tillsammans med fordonens geografiska platser. Därför är verksam­hetens storlek en av de viktigaste faktorerna när du väljer en fordons­spår­nings­lösning som är lämplig för ditt företag.

Det huvud­sakliga syftet med fordons­spårning

Det huvud­sakliga syftet med fordons­spårning

Fordons­spårning har blivit den vanligaste standarden för många kommer­siella vagnparker av ett antal goda anledningar. Här följer några av de viktigaste syftena med fordons­spårning för företag med vagnparker.

  • Gör det möjligt att enklare optimera rutter och scheman för att öka vagnparkens övergri­pande effek­ti­vitet.
  • Gör vagnparken säkrare, då företaget kan reagera snabbare om ett fordon befinner sig på en plats där det inte bör vara.
  • Möjliggör högre nivåer av transparens gentemot företagspartners, då positionen för vagnparkens alla fordon kan visas med exakthet.

Fordons­spårning ger ökad förståelse för hur vagnparken fungerar. Det ger även många fördelar som kan leda till betydande kostnads­re­du­ce­ringar för hela företaget