Current
Visible
Height
Current
Height
Initial
Height
Scroll
Lock
Shrink
Height
Difference
Shrink
Height
Offset
Overlay
Height
COVID-19 Update.  Läs mer

Vad är fordons­spårning?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Fordons­spår­nings­system kopplar samman spårnings­en­heter med program för att hjälpa företag att lokalisera och bevaka sina fordon i realtid. Detta innefattar en mängd använd­nings­om­råden för företag inom lastbilar, flyg, fartyg och leverans, bland många andra branscher.
Alla storskaliga kommer­siella fordons­verk­sam­heter i Europa använder nu någon form av fordons­spårning inom sin verksamhet. Den här artikeln tar upp hur den här teknologin fungerar och varför den är så utbredd i kommer­siella vagnparker.

Hur fungerar fordons­spårning?

Webfleet Solutions

Hur fungerar fordons­spårning?

Teknologin bakom fordons­spårning är faktiskt rätt enkel. Med hjälp av GPS kan fordons­spår­nings­sy­stemet när som helst med exakthet lokalisera en enhets aktuella position. Dessa data överförs via antingen mobilt nätverk eller satel­lit­nätverk till en fjärrserver. De behandlas sedan och görs tillgängliga för fordons­spår­ningens programvara och program.

Hela processen tar bara några milli­se­kunder, vilket garanterar konstant uppdatering av platsdata i realtid för alla fordon i vagnparken. Fordons­spårning är ofta en komponent i ett mer omfattande telema­tik­system och samlar in andra typer av data från dina fordon, som skick, hastighet och accele­ration. Alla dessa data kan senare användas för att fatta informerade beslut gällande vagnparks­han­te­ringen.

Programvara för fordons­spårning

Webfleet Solutions

Programvara för fordons­spårning

Fordons­spår­ningens hårdvara är så enkel och kompakt att den kan placeras i personliga tillhö­rig­heter som plånböcker, väskor eller på husdjur. Det som verkligen skiljer de olika fordons­spår­nings­lös­ningarna på marknaden åt är den servicenivå och programvara som erbjuds.

Denna programvara kan antingen spåra ett enskilt fordon, en hel vagnpark eller vara en fullständig programsvit för vagnparks­han­tering som samlar in och presenterar en stor mängd diagnostikdata tillsammans med fordonens geografiska platser. Därför är verksam­hetens storlek en av de viktigaste faktorerna när du väljer en fordons­spår­nings­lösning som är lämplig för ditt företag.

Det huvud­sakliga syftet med fordons­spårning

Webfleet Solutions

Det huvud­sakliga syftet med fordons­spårning

Fordons­spårning har blivit den vanligaste standarden för många kommer­siella vagnparker av ett antal goda anledningar. Här följer några av de viktigaste syftena med fordons­spårning för företag med vagnparker.

  • Gör det möjligt att enklare optimera rutter och scheman för att öka vagnparkens övergri­pande effek­ti­vitet.
  • Gör vagnparken säkrare, då företaget kan reagera snabbare om ett fordon befinner sig på en plats där det inte bör vara.
  • Möjliggör högre nivåer av transparens gentemot företagspartners, då positionen för vagnparkens alla fordon kan visas med exakthet.

Fordons­spårning ger ökad förståelse för hur vagnparken fungerar. Det ger även många fördelar som kan leda till betydande kostnads­re­du­ce­ringar för hela företaget

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Du använder en inaktuell webbläsare

Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda den här webbplatsen.

Uppdatera nu